Houtkwartier Oost - informatie en meedenkmoment (2020-044)

Volgend jaar starten we met de aanleg van een apart hemelwaterriool in uw buurt. Een goede aanleiding om ook de straten op te knappen en extra groen aan te leggen. Graag nodigen we u uit voor een informatie- en meedenkmoment op donderdag 20 februari a.s.

Welke werkzaamheden gaan we uitvoeren?

In het oostelijk deel van het Houtkwartier wordt een apart hemelwaterriool aangelegd. De aanleg van deze riolering is een goede aanleiding om de rijbanen, straten en stoepen direct op te knappen. Waar mogelijk willen we uw buurt ook meer klimaatbestendig maken om weersextremen op te vangen. Hiervoor komt bijvoorbeeld extra groen in de buurt.

Wat is het projectgebied?

Op onderstaande tekening is het projectgebied aangegeven. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Boerhaavelaan, Mariënpoelstraat en de Van Swietenstraat.

Hoe ziet de planning er in hoofdlijnen uit?

In hoofdlijnen ziet het project inclusief voorbereiding er als volgt uit:
•    Donderdag 20 februari 2020: informatie- en meedenkmoment
•    Mei/juni 2020: tweede informatie- en meedenkmoment
•    Oktober-december 2020: aanbesteding van de realisatie
•    Begin 2021: start van de concrete werkzaamheden
•    Medio 2022: werkzaamheden gereed

Hoe kunt u meedenken over het ontwerp?

De buitenruimte wordt gelijk met de aanleg van het hemelwaterriool anders ingericht. Tijdens het eerste informatie- en meedenkmoment laten wij een schetsontwerp van de drie straten zien en vertellen wij over het project. U kunt reageren op het schetsontwerp en aanvullende ideeën en wensen aandragen. Deze proberen we zoveel mogelijk in het ontwerp in te passen. Tijdens deze bijeenkomst is het hele projectteam (projectmanager, ontwerpers en ingenieurs) aanwezig.  

Datum, tijdstip en locatie van inloopbijeenkomst

U hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst, en kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Locatie: Driestar College, Vennemeerstraat 5
Datum: donderdag 20 februari
Tijdstip: 16.30 -19.30 uur

Bent u verhinderd, maar wilt u wel ideeën of wensen aandragen dan kunt u dat sturen via onderstaand emailadres.

Wilt u meer weten?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Lulu Luhulima, projectmedewerker van het project, via emailadres projectondersteuning.RIB@leiden.nl. Of bel ons via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leiden tel. 14071, optie 4.  

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager

Bekijk de brief met de plattegrond (pdf, 622 kb) met het projectgebied in pdf-formaat.