Houtkwartier Oost - afkoppelen woningen op nieuwe regenwaterriool (2021-266)

Momenteel zijn de werkzaamheden in het Houtkwartier-Oost in volle gang. De riolering in de Van Swietenstraat en een deel van de Boerhaavelaan is aangelegd en de buitenruimte wordt opnieuw heringericht.

We willen met deze brief nogmaals onder de aandacht brengen hoe u uw eigen woning kunt afkoppelen, zodat het regenwater van de voorkant van uw dak in het nieuwe hemelwaterriool terecht komt. Het voordeel hiervan is dat dit schone water niet in het vuilwaterriool terecht komt en niet onnodig gereinigd wordt. Het hemelwater wordt direct afgevoerd naar de sloten in de wijk.  

Wat doet de gemeente en wat kunt u doen?

In de Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en Van Swietenstraat wordt een apart riool voor hemelwater aangelegd, waardoor het hemelwater gescheiden wordt van het vuilwater. Het regenwater dat valt in het openbaar gebied (straten, stoepen en parkeerplaatsen) wordt via dit nieuwe stelsel afgevoerd.

Graag horen we van u of u de voorzijde van uw woning ook wilt afkoppelen op dit nieuwe regenwaterriool. Als u hierin geïnteresseerd bent, dan leggen wij voor u een aansluiting aan tot de erfgrens. U moet dan op eigen kosten de huisaansluiting binnenshuis en op uw eigen terrein aanpassen en aansluiten op het hemelwaterriool.

Risico afkoppelen?

Indien u wilt afkoppelen dan is het advies om goed de ontluchting in uw woning na te gaan. In de praktijk blijkt dat veel woningen ontlucht worden via de regenpijp aan de voorzijde. Indien er geen apart ontluchtingskanaal is, dan raden wij het afkoppelen af.

Welke woningen komen in aanmerking om af te koppelen?

Vanwege de wateroverlast die in het verleden in dit deel van het Houtkwartier voorkwam, hebben we een inventarisatie gemaakt welke woningen afgekoppeld kunnen worden. Helaas kunnen niet alle woningen afgekoppeld worden, omdat sommige woningen op een apart pompgemaal zitten of omdat er geen hemelwaterafvoer aan de voorzijde aanwezig is.

 Contact

IAls u geïnteresseerd bent om uw woning af te koppelen en u daarvoor een huisaansluiting wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de technisch projectleider de heer J. Verhaar van Stadsingenieurs. Hij is bereikbaar via j.verhaar@leiden.nl of via telefoonnummer 06-21448711.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt, Projectmanager Houtkwartier-Oost