Houtkwartier - masterplan verkeer (2020-280)

Zeven jaar geleden, in maart 2013, heeft de gemeenteraad de motie aangenomen over de aanpak van de verkeersveiligheid in het Houtkwartier. Sindsdien zijn er op diverse plekken in uw wijk verkeersmaatregelen uitgevoerd, zie achterzijde van deze brief. Nu pakken we door. We gaan een integrale verkeersvisie voor het Houtkwartier maken. Deze visie noemen we het Masterplan Verkeer Houtkwartier.

Masterplan Verkeer Houtkwartier

In het Masterplan Verkeer Houtkwartier komt te staan hoe het verkeer door het Houtkwartier gaat rijden en welke maximum snelheid waar gewenst is. Ook bekijken we op welke manier de weginrichting dan aangepast kan worden. In het plan is er ook aandacht voor de verkeersveiligheid en voor parkeren. We doen dit in samenhang met alle ontwikkelingen in en om uw wijk. Het Masterplan Verkeer Houtkwartier geeft inzicht in de toekomstige verkeersprojecten, de benodigde financiële middelen en de prioritering met de planning.

Denk mee

Het bestuur van de wijkvereniging Houtkwartier heeft dit project samen met ons voorbereid. Wij zijn benieuwd of u nog verbeteringen, suggesties of vragen heeft om het verkeer in het Houtkwartier zo goed mogelijk te verbeteren. Doet u mee?
De gemeente Leiden hecht grote waarde aan het samen vormgeven van plannen met de stad. Samenwerking leidt immers tot betere plannen. U kent uw wijk natuurlijk het beste. We beginnen nu met het inventariseren van knelpunten, wensen, oplossingen en vragen rondom het verkeer. Om zo een Masterplan Verkeer te maken dat past bij uw wijk, het Houtkwartier.

Zo doet u mee

Veel van de participatie vindt digitaal plaats, via het digitale platform doemee.leiden.nl. Meedoen is eenvoudig: u gaat naar https://doemee.leiden.nl en meldt u aan. Vervolgens kunt u meedenken over verschillende projecten bij de gemeente Leiden, waaronder het rioleringsproject Houtkwartier-Oost en het Masterplan Verkeer Houtkwartier. Op doemee.leiden.nl staat ook aangegeven hoe het participatietraject er uitziet en over welke onderwerpen u uw reactie kunt achterlaten.
Als u zich registreert, krijgt u per mail informatie over de stappen van het traject en wanneer u (weer) uw bijdrage kunt leveren. De eerste fase loopt tot 15 september.
U kunt uw reactie tot die datum op het platform geven.

Liever in gesprek?

Om iedereen de mogelijkheid te geven mee te doen aan het participatietraject kunnen ook een-op-eengesprekken via Skype, Microsoft Teams of telefoon plaatsvinden. Voel u vrij om contact op te nemen met projectleider Danila Ploeger via d.ploeger@leiden.nl op telefoonnummer 14 071 of met wijkvereniging Houtkwartier, voorzitter Wim Scholten via communicatie@houtkwartier.com of (06) 51 13 71 63.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het Masterplan Verkeer Houtkwartier, abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief van de gemeente: Stadsnieuws (www.leiden.nl/stadsnieuws). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail en kunt u aangeven over welke onderwerpen en wijken u informatie wilt ontvangen. Kies dan voor (in elk geval) Boerhaave, dan ontvangt u via Stadsnieuws updates over het Masterplan.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectmanager