Houtkwartier - hemelwaterriool, herinrichting straten en groen (2020-279)

De gemeente legt in de Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en Van Swietenstraat een hemelwaterriool aan. Tegelijkertijd wordt de openbare ruimte - de straten, stoepen en het groen - heringericht. Met deze brief willen wij u uitnodigen om mee te denken over de plannen voor de vernieuwing van de openbare ruimte in deze straten.

Wat zijn de plannen?

In de Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en Van Swietenstraat wordt een apart riool voor hemelwater aangelegd, waardoor het hemelwater gescheiden wordt van het vuilwater. Dit gescheiden stelsel voorkomt vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Alleen het vuile water wordt straks gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar het oppervlaktewater. Daarnaast reserveren we nu vast ruimte in de ondergrond voor de aanleg van een toekomstig energienet.

Meer groen, meer biodiversiteit

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, worden gelijk de straten, parkeerplaatsen en de stoepen duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, wil de gemeente de drie straten graag groener maken. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Mariënpoelstraat, Boerhaavelaan en Van Swietenstraat. In dit voorlopig ontwerp zijn veel ideeën en wensen meegenomen, die de bewoners tijdens de meedenkbijeenkomst in februari kenbaar hebben gemaakt. We zijn heel benieuwd wat u van dit voorlopig ontwerp vindt. Om het voorlopig ontwerp toe te lichten, is er een film gemaakt. U kunt deze bekijken op www.leiden.nl/houtkwartieroost en op doemee.leiden.nl. Projectleider Oscar van der Padt en ontwerper Patricia Scholte nemen u mee en vertellen per straat wat de plannen zijn. Ook leggen zij uit over welke onderwerpen u uw mening kunt geven.

Doemee.leiden.nl

U kunt uw mening geven via doemee.leiden.nl. Na registratie op dit online platform kunt u meedoen. Het invullen van de enquêtes en de open vragen kost ongeveer tien minuten. U kunt de vragen tot en met vrijdag 4 september invullen. De opbrengst verwerken we in de volgende stap van het project, het definitief ontwerp.

Op doemee.leiden.nl vindt u ook meer informatie over het project en kunt u zien welke stappen er de komende maanden genomen worden om tot een definitief ontwerp te komen.

Telefonisch spreekuur

Heeft u vragen over het voorlopig ontwerp die op doemee.leiden.nl niet worden beantwoord, of bent u niet in de gelegenheid om online uw mening te geven? Dan kunt u op onderstaande dagen contact opnemen tijdens het telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071. Als u aangeeft dat u belt over het rioleringsproject Houtkwartier-Oost, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt dan telefonisch uw vragen stellen, uw mening geven of een afspraak maken voor een overleg via Skype of MicrosoftTeams.

  • Woensdag 22 juli 15.00-17.00 uur
  • Donderdag 23 juli 13.00-15.00 uur
  • Donderdag 27 augustus 15.00-17.00 uur

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen over het Houtkwartier-Oost kunt u volgen via www.leiden.nl/houtkwartieroost. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Boerhaavekwartier’.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Oscar van der Padt
Projectmanager Houtkwartier-Oost