Houtkwartier: gebiedsvisie Schipholweg

De gemeente gaat - in samenwerking met vele andere betrokkenen - een gebiedsvisie voor de Schipholweg opstellen. De gebiedsvisie gaat bijvoorbeeld over: Wat voor uitstraling moet de Schipholweg hebben? Hoe wordt het prettig wonen en werken aan de Schipholweg? Hoe maken we beter gebruik van de ligging nabij het station? Hoe vertalen we duurzaamheidsambities in concrete maatregelen?

Gebiedsvisie Schipholweg

Aanleiding voor de gebiedsvisie zijn enkele particuliere initiatieven om panden te herontwikkelen aan de Schipholweg en de ambitie om hier te verduurzamen.
De gebiedsvisie wordt de komende maanden ontwikkeld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg.
Het college van B en W heeft voor de gebiedsvisie drie vertrekpunten meegegeven:

  • functiemenging (van kantorengebied naar een gebied met een kantoor- en woonfunctie);
  • verduurzaming; en
  • verdichting.

Uitnodiging wijkwandeling Schipholweg / Houtkwartier

Wij nodigen u uit om met ons in gesprek te gaan over de gebiedsvisie Schipholweg. Hiervoor organiseren wij een wijkwandeling door het Houtkwartier en over de Schipholweg. De wandeling start in het Golden Tulip hotel met een inleiding over de gebiedsvisie. Ook bedenken we met elkaar enkele aandachtspunten waar we tijdens de wandeling bij willen stilstaan. Aan het einde van de wandeling lopen we weer terug naar Gulden Tulip voor de afsluiting en conclusies.

Dinsdag 11 december 2018

Locatie: Golden Tulpi Hotel, Schipholweg 3 Leiden

Programma: 

  • 18.45 uur: inloop
  • 19.00 uur: start inleiding
  • 19.30 uur: start wandeling
  • 20.30 uur: afsluiting en conclusies
  • 21.00 uur: einde

Aanmelden via het contactformulier t.a.v.  Willemijn Simpson. (Voor de organisatie van de wijkwandeling is het voor ons van belang om te weten hoeveel personen we kunnen verwachten.)

De opbrengst uit deze wandeling wordt gebruikt om de gebiedsvisie verder uit te werken. Over de uitgewerkte gebiedsvisie organiseren wij in het nieuwe jaar een inloopavond. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een aparte uitnodiging.

Meer weten?

Heeft u nu al vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Willemijn Simpson via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,


Wout van der Heijden
Projectmanager