Houtkwartier - aanleggen speelmogelijkheden Agnesplantsoen (203-049)

Op dit moment zijn er in het Houtkwartier te weinig mogelijkheden voor kinderen om buiten te spelen. De gemeente Leiden wil hier als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland graag samen met de buurt verandering in brengen.
Eerder is samen met de buurt een ontwerp gemaakt voor het verbeteren van de speelmogelijkheden op het Agnesplantsoen. Dit ontwerp wordt nu uitgevoerd.
Er is een globale planning bekend van de werkzaamheden. Deze is als volgt :

  • Half maart 2023: aanleg van de haag rondom het veld en het zaaien van de bloemenmengels
  • Half mei 2023: aanleg van de speelaanleidingen, aanleg de speelheuvel en het verwijderen van het wiebeltoestel. Er wordt hierbij uiteraard rekening gehouden met de net uitgevoerde groenwerkzaamheden.                          

Over de exacte startdatum van de werkzaamheden ontvangt u een bericht.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 keuze 4 en vraag naar Saskia van Hoore.

Met vriendelijke groet,

Saskia van Hoore
Gemeente Leiden
Beleidsadviseur Buiten Spelen