Horstenrode - onderhoud asfalt (2021-177)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden op Horstenrode. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Horstenrode wordt opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van de Horstenrode (van de Ketelmeerlaan tot Sparrenrode/Bosrode) is versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, moet het oude asfalt worden verwijderd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast): denk aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemers gaan de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Leiden. Zij doen hun best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld iets meekrijgen van de werkzaamheden.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden ’s nachts plaats waarschijnlijk vanaf een uur of 02.00 u en hebben een doorlooptijd van een paar uur. Vanwege werkzaamheden op meerdere locaties in de stad is niet exact aan te geven hoe laat bij u in de buurt gestart wordt met de werkzaamheden.

Om het verkeer zo min mogelijk hinder te laten ondervinden van de werkzaamheden is mede gekozen voor dit late moment. We streven er hiermee naar dat het verkeer overdag geen hinder ondervindt en gewoon kan doorrijden.

De werkzaamheden worden in een aantal fases opgedeeld:

  • Maandag 28 juni vanaf naar verwachting 02.00 uur - frezen bestaande asfaltverharding.
  • Dinsdag 29 juni - gereserveerd als back-up en voor eventuele herstelwerkzaamheden (in dat geval wederom naar verwachting vanaf 02.00 uur). Mogelijk is deze avond niet nodig.
  • Woensdag 30 juni vanaf naar verwachting 02.00 uur - asfalteringswerkzaamheden en aanbrengen belijning.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats onder volledige afsluiting van de rijweg. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang. Het autoverkeer de wijk uit en in wordt middels borden en verkeersregelaars omgeleid. Tijdens de werkzaamheden wordt het autoverkeer vanaf de Gooimeerlaan via een doorsteek over het fietspad en via Bosrode de wijk in en uit geleid.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Cluster Beheer