Hooigracht - planning werkzaamheden centrumroute

Graag informeer ik u met deze brief over de stand van zaken bij het project Centrumroute, gebied Hooigracht.

Aanbesteding

Op dit moment loopt de aanbesteding voor de herinrichting van de Centrumroute tracédeel Hooigracht. Eerder is aan de ondernemers langs de Hooigracht input gevraagd voor het opstellen van de bereikbaarheids-, leefbaarheids-, veiligheids- en communicatiecriteria. Deze criteria neemt de aannemer mee in een faseringsplan. De inschrijvingen op de aanbesteding worden hier mede op beoordeeld.

Uitvoering en fasering

Een goede fasering van de werkzaamheden is belangrijk voor deze route door het centrum van de stad. Zodra de aannemer bekend is organiseert deze, samen met de gemeente Leiden, een bijeenkomst waar u meer hoort over de uitvoering en fasering. Ook kunt u kennismaken met de aannemer en al uw vragen stellen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging per brief. De verwachting is dat de aannemer voor de zomer bekend is.

Planning en voorbereiding

Eerder is aangegeven dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 zouden starten. Tijdens de technische uitwerking van het ontwerp bleken er met name op de pleintjes veel risico’s aan de uitvoering te zitten. We hebben door de aanpassing van het ontwerp een paar maanden vertraging opgelopen. Voor een goede voorbereiding van de aannemer en een continu werkproces richten we ons nu op een start direct na de 3 oktoberfestiviteiten.

Kap bomen

Als voorbereiding op de werkzaamheden worden in totaal 43 bomen gekapt. Voor het kappen van deze bomen is een kapvergunning verleend. In het najaar, voorafgaand aan de uitvoering,  start De Wit Groenvoorziening met de kap. Ook hierover ontvangt u te zijner tijd een brief.

Op dit moment staat een boom ter hoogte van Hooigracht 64 scheef; deze moet om veiligheidsredenen op korte termijn gekapt worden. U bent hier reeds over geïnformeerd. Deze werkzaamheden vinden deze week plaats. De boom wordt afgezaagd tot op een meter hoogte. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt de overgebleven stam later in de uitvoeringswerkzaamheden meegenomen.

Inloopspreekuur

Elke derde vrijdag van de maand kunt u uw vragen blijven stellen tijdens ons inloopspreekuur. U kunt hier ook kennismaken met de nieuwe projectleider, Ewoud Spruijtenburg.

U bent welkom op:

  • vrijdag 19 april, 17 mei en 21 juni
  • van 15.00 tot 16.00 uur in Belgisch Biercafé Olivier, Hooigracht 23.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Simon Roozen
Overall Projectmanager Centrumroute