Hooigracht - kappen boom

Vanwege scheefstand is de iep ter hoogte van nummer 64 onderzocht. Gebleken is dat de iep een gevaar gaat vormen voor de omgeving. Het is daarom noodzakelijk de iep te verwijderen. Voor het kappen van deze boom is een vergunning afgegeven.

Werkzaamheden

Op donderdag 4 april wordt de boom tussen 9.00 en 15.00 uur gekapt. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Momenteel wordt er geen nieuwe boom geplant, omdat de Hooigracht heringericht gaat worden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is het gebied rondom de boom, zowel voor voetgangers, fietsers en auto’s, minder goed bereikbaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd op de parkeerplaats en de rijbaan ter hoogte van nummer 64. De parkeerplaatsen van nummer 62, 64 en 66 zijn afgezet. Voetgangers en fietsers worden tijdelijk omgeleid via de Sint Pancrassteeg-Middelweg-Hooglandsekerk Choorsteeg. Dit wordt met borden aangegeven.

Wij vragen u om tijdens het betreden/verlaten van uw woning voorzichtig te zijn en eventuele aanwijzingen van de aanwezige werkmannen/-vrouwen op te volgen. Dit is in het belang van uw veiligheid.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur, keuze 3 overig) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sander de Jeu
Opzichter Groen