Hooigracht - informatiebijeenkomst aannemer (2019-296)

Graag informeer ik u over de stand van zaken van het project Centrumroute tracédeel Hooigracht en nodig ik u uit voor een informatiebijeenkomst waar u kunt kennismaken en al uw vragen kunt stellen aan de aannemer die vanaf januari dit tracédeel opnieuw gaat inrichten.

Aannemer

In de afgelopen maanden heeft de aanbesteding van de herinrichting van het tracédeel Hooigracht plaatsgevonden. We zijn verheugd u te kunnen melden dat het werk inmiddels definitief is gegund aan aannemer Van Gelder. Van Gelder is geen onbekende in Leiden en heeft recent ook de Lammermarkt en de Maresingel/Rijsburgersingel opnieuw ingericht.

Informatiebijeenkomst

Samen met de gemeente Leiden organiseert aannemer Van Gelder een informatiebijeenkomst. Van Gelder informeert u tijdens die bijeenkomst met een presentatie over de uitvoering en planning van de werkzaamheden en over hoe zij communiceren voorafgaand en tijdens de uitvoering. Daarna geeft bureau DGMR een toelichting op de afgeronde lucht- en geluids-onderzoeken en geeft Erfgoed Leiden uitleg over de subsidieregeling voor het terugbrengen van uw eventuele historische blauwe stoep.

U bent van harte welkom op:

 • Datum: woensdag 27 november
 • Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)
 • Locatie: Nieuwe Energie (adres: 3e Binnenvestgracht 23 in Leiden).

Plan van aanpak

Tijdens de aanbesteding zijn de inschrijvende partijen uitgedaagd om een plan van aanpak in te dienen waarmee de overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt en de bereikbaarheid zo goed mogelijk blijft. Het plan dat Van Gelder heeft ingediend is hierop als beste beoordeeld. Hieronder staan de belangrijkste aspecten uit hun plan van aanpak.

 • Van Gelder werkt in drie opeenvolgende fasen van noord naar zuid en begint pas aan de volgende fase als de voorgaande fase geheel is afgerond en de weg weer beschikbaar is voor het verkeer.
  Fase 1: Pelikaanstraat (januari t/m maart 2020);
  Fase 2: Hooigracht (april t/m september 2020);
  Fase 3: Sint Jorissteeg en Hogewoerd (oktober/november 2020).
 • Door een innovatieve werkmethode blijft de weg tijdens de bouw (deels) open. Zowel fietsers en voetgangers (in 2 rijrichtingen) als auto’s (in 1 rijrichting) kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van het tracé. Dit is gunstig voor de bereikbaarheid van de binnenstad en de bewoners en ondernemers.

Brief van de aannemer

Over ongeveer twee weken ontvangt u een brief van de aannemer met specifieke informatie over hun aanpak, de uitvoering en planning van de werkzaamheden.

Kap bomen

Zoals eerder is aangekondigd worden voorafgaand aan de start van de herinrichting de bomen langs het tracé gekapt door De Wit Groenvoorziening. De kap wordt uitgevoerd in de periode van zaterdag 2 t/m vrijdag 8 november 2019. De werkzaamheden veroorzaken minimale hinder en vinden buiten de spitstijden plaats. De weg hoeft niet afgesloten te worden; er wordt gewerkt met een gedeeltelijke afzetting. Het hout van de gekapte bomen wordt verzaagd door zaagmolen De Herder om te kunnen worden hergebruikt.

Inloopspreekuur

Afgelopen maanden is een inloopspreekuur georganiseerd waar veel gebruik van is gemaakt. Er staan vanaf heden nog twee momenten gepland:

 • 15 november
 • 20 december

U bent welkom van 15.00 tot 16.00 uur in Belgisch Biercafé Olivier, Hooigracht 23.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Graag tot ziens op 27 november of bij een van de inloopmomenten.

Met vriendelijke groet,

Ewoud Spruijtenburg
Projectmanager Centrumroute tracédeel Hooigracht