Hooglandse Kerkgracht - aanpassing troittoirbanden (2019-319)

De gemeente past binnenkort op de Hooglandse Kerkgracht enkele troittoirbanden aan, zodat het troittoir in het midden van de straat rolstoeltoegankelijk wordt. De troittoirbanden worden hiervoor tijdelijk verwijderd; vanwege het geluid op een andere locatie schuin afgevlakt en daarna weer aangebracht.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 11 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 22 november. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de troittoirbanden worden delen van de straat en het troittoir afgezet rondom de ontstane gaten. De omliggende panden blijven bereikbaar en verkeer zal weinig last ondervinden van de afzetting.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

D. van der Geest
Projectcoördinator
Team Stadsingenieurs