Hoge Rijndijk - verplaatsen wijkcontainers (2020-108)

Hierbij informeer ik u over het verplaatsen van de wijkcontainers op de Hoge Rijndijk naar een tijdelijke locatie op het Waardeiland. Vanaf zaterdag 14 maart zijn de wijkcontainers daar te gebruiken.

Nieuwe locatie voor de wijkcontainers

Op dit moment staan er twee wijkcontainers op de Hoge Rijndijk ter hoogte van huisnummer 194. Als deze geleegd worden, moet het inzamelvoertuig voor het verkeerslicht staan. Dit zorgt voor een onoverzichtelijke en onveilige situatie op het kruispunt voor het overige verkeer.
Deze situatie is niet wenselijk en daarom gaat de gemeente op zoek naar een nieuwe aanbiedplaats voor de wijkcontainers.

Wijkcontainers worden tijdelijk verplaatst

Totdat er een nieuwe locatie is gevonden, worden de wijkcontainers tijdelijk geplaatst op de Laan der Verenigde Naties naast het Abraham Kuyperplein ter hoogte van huisnummer 14.
De gemeente gaat op zoek naar een locatie waar de containers ondergronds geplaatst kunnen worden. Als hier een voorlopige locatie voor is gevonden krijgt u daar bericht over.

Loopafstand naar de tijdelijke locatie

Het is ons bekend dat voor sommige gebruikers de loopafstand naar de tijdelijke locatie groter is. Deze maatregel is echter noodzakelijk uit oogpunt van de verkeers-veiligheid en een efficiënte afvalinzameling.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik dank u alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Cluster Beheer