Hoge Rijndijk - start project herinrichting (2021-058)

De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid en doorstroming op de Hoge Rijndijk verbeteren en start een project om de straat opnieuw in te richten. Met deze brief informeren wij u al in een vroeg stadium over het project en nodigen wij u uit om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven over de inhoud van het project.

Waarom wordt dit project uitgevoerd?

De huidige inrichting van de Hoge Rijndijk sluit niet aan bij het gebruik van de weg. Door de straat opnieuw in te richten wil de gemeente de weg veiliger maken voor alle verkeersdeelnemers, de doorstroming voor fietsers verbeteren en waar mogelijk klimaatadaptief inrichten en groen toevoegen. Hiermee krijgt de straat een kwaliteitsimpuls. Dit doen we samen met alle belanghebbenden.

Twee tracédelen

Het project herinrichting Hoge Rijndijk bestaat uit twee tracédelen. Het eerste tracédeel loopt van de Utrechtse brug tot aan de Wilhelminabrug. Op dit tracédeel bestaat het project uit het van gevel tot gevel opnieuw inrichten van de straat. Het asfalt wordt vervangen en er wordt waar mogelijk groen toegevoegd.
Het tweede tracédeel loopt van de Wilhelminabrug tot aan het kruispunt Matiloweg/Persant Snoepweg. Ook op dit tracédeel wordt de straat van gevel tot gevel opnieuw ingericht, het asfalt vervangen en waar mogelijk groen toegevoegd. Daarnaast wordt hier de riolering vervangen door een gescheiden riool, dat betekent dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd.

Globale planning

De totale doorlooptijd van het project is ongeveer zes jaar.

  • Kaderbesluit & schetsontwerp - Winter 2021
  • Definitief ontwerp - Najaar 2022
  • Uitvoeringsbesluit - Zomer 2023
  • Start werkzaamheden - 2025 tot 2026

Keuzes maken

De Hoge Rijndijk blijft een belangrijke route voor verkeer van en naar Leiden. Ook wonen en werken veel mensen langs of in de buurt van de Hoge Rijndijk. De komende maanden onderzoekt de gemeente samen met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden op welke manier de ambities inpasbaar zijn. Het doel is om eind 2021 een gedragen kaderbesluit en schetsontwerp vast te laten stellen door de gemeenteraad.

Denkt u mee?

We nodigen u van harte uit om uw mening te geven over diverse onderwerpen en uw ideeën te laten horen. Dit kan op verschillende manieren.

1. Digitale kaart op doemeeleiden.nl

Op https://doemee.leiden.nl vindt u een digitale kaart. Hierop kunt u van zaterdag 13 maart tot en met donderdag 1 april uw wensen, zorgen en ideeën over de herinrichting meegeven.

2. Telefonisch spreekuur

Op de onderstaande momenten organiseren wij een telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071 (Leiden, keuze 4). Als u aangeeft dat u belt voor het project herinrichting Hoge Rijndijk, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u wensen, zorgen en ideeën bespreken.

DatumTijd
Maandag 15 maart15.00-17.00 uur
Dinsdag 16 maart09.00-11.00 uur
Woensdag 17 maart15.00-17.00 uur
Maandag 22 maart15.00-17.00 uur
Dinsdag 23 maart09.00-17.00 uur
Woensdag 24 maart15.00-17.00 uur

Vervolg

Op https://doemee.leiden.nl vindt u meer informatie over het participatietraject en kunt u zien welke stappen er de komende maanden genomen worden om tot het schetsontwerp te komen.

De opbrengst verwerken we in de ontwerpvarianten en het uiteindelijke schetsontwerp.

Informatie

Actuele ontwikkelingen rondom het project herinrichting Hoge Rijndijk kunt u volgen via www.leiden.nl/hogerijndijk en https://doemee.leiden.nl. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op het label ‘Roodenburg’.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jurriaan van Hellemond
Projectmanager Hoge Rijndijk