Hoge Rijndijk-Meerburgerkade - reconstructie kruispunt

Van vrijdag 12 juli 19.00 uur tot maandag 15 juli 06.00 uur wordt er gewerkt op het kruispunt Hoge Rijndijk - Meerburgerkade. De verkeerslichteninstallatie op het kruispunt is afgeschreven en wordt vervangen. Daarnaast wijzigt de weginrichting om het kruispunt veiliger te maken.

Later in het jaar start de gemeente de voorbereiding van een project om de verkeerssituatie op de gehele Hoge Rijndijk te verbeteren. Hierover wordt u tegen die tijd apart geïnformeerd en bij betrokken.

In deze brief treft u nu informatie aan over de komende werkzaamheden en wat deze betekenen voor de bereikbaarheid.

Veiliger kruispunt

Om het kruispunt veiliger te maken worden de volgende aanpassingen verricht:

  1. Het verkeer richting centrum dat vanaf de Hoge Rijndijk linksaf wil slaan naar de Meerburgerkade krijgt een aparte linksafstrook. Hiervoor wordt dan ook apart groen licht gegeven en is de situatie dat dit verkeer gelijk groen krijgt met het verkeer vanaf de Wilhelminabrug verleden tijd.
  2. Op de Hoge Rijndijk worden enkele ‘eilandjes’ geplaatst. Deze zorgen ervoor dat het verkeer richting het centrum op de rechter rijstrook moet blijven.
  3. De nieuwe verkeerslichtenregeling voldoet aan de nieuwste veiligheidstijden. Er wordt een camera geplaatst om het verkeer vanaf de Verkeerscentrale te kunnen monitoren.

De nieuwe verkeerslichtenregeling biedt tevens de mogelijkheid om de doorstroming van het verkeer richting de A4 na een brugopening van de Wilhelminabrug te verbeteren. Verder komt er een drukknoppaaltje voor fietsers in de Kettingstraat.

Omleidingen

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren is het noodzakelijk het kruispunt Hoge Rijndijk - Meerburgerkade volledig af te sluiten.
De Hoge Rijndijk wordt over de volledige breedte afgezet met verkeershekken ter hoogte van huisnr. 184 (nabij Kettingstraat) en ter hoogte van huisnr. 234 (nabij bushalte).
Omleidingsroutes worden aangegeven met gele borden.

Omleiding gemotoriseerd verkeer Meerburg

  • wijk in: vanuit het centrum rijdt u via de Willem de Zwijgerlaan en de Engelendaal en vanaf de A4 / N11 gaat u linksaf bij het kruispunt Hoge Rijndijk - Persant Snoepweg.
  • wijk uit: via de Lekstraat naar het kruispunt Hoge Rijndijk - Persant Snoepweg.
  • tijdens de werkzaamheden is de bussluis bij de Wierickestraat tijdelijk opengesteld. U kunt Meerburg dus ook bereiken en verlaten via de wijk Roomburg.

Omleiding gemotoriseerd verkeer Waardeiland

Het Waardeiland is tijdens de werkzaamheden alleen bereikbaar vanaf het centrum. Komt u van de A4 (afslag 6a Leiden - Oost) / N11 dan rijdt u via de Europaweg en de Kanaalweg. Vanuit Leiderdorp kunt u via de Engelendaal, Willem de Zwijgerlaan en de Zijlsingel omrijden.

Omleiding fietsverkeer

Voor fietsverkeer is er een korte omleiding door de wijk. Vanuit het centrum loopt de omleiding via de Aarstraat. Vanuit Leiderdorp kunnen fietsers omrijden via het Utrechtse Jaagpad.

Omleiding lijnbussen

Tijdens de werkzaamheden komen de bushaltes Meerburgerkade en Leiderdorpsebrug te vervallen en worden de lijndiensten omgeleid. Tijdelijke haltes komen op de hoek van de Meerburgerkade en Lekstraat en tegenover Park Die Leythe nabij advocatenkantoor De Clercq Actuele reisinformatie vindt u op www.arriva.nl onder ‘reisinformatie’ voor ‘omleidingen en stremmingen’.

Hulpdiensten

De werkzaamheden zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Zij krijgen tijdens de werkzaamheden altijd doorgang.

Parkeren

Parkeerverboden worden ruim van tevoren aangegeven met gele borden.

  • De twee gehandicaptenparkeerplaatsen ter hoogte van huisnr. 184-190 blijven toegankelijk. Een verkeersregelaar zal de voertuigen, die hiervoor vergunning hebben, toelaten tot deze parkeerplaatsen in het werkvak.
  • De overige parkeervakken tussen huisnrs. 184 - 234 en 145 - 163 zijn tijdens het werk niet bereikbaar.
  • Bewoners met parkeergelegenheid op eigen terrein krijgen toegang tot het werkvak. Verkeersregelaars aan beide zijden van het werkvak verlenen hier toegang toe.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of mail naar verkeerslichten@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Stephan van der Perk
Projectmanager