Hoge Rijndijk - meedenksessie herinrichting Hoge Rijndijk (2021-145)

Op 1 maart dit jaar heeft u een brief ontvangen over de start van het project Herinrichting Hoge Rijndijk en de mogelijkheid om uw eerste wensen, zorgen en ideeën aan ons mee te geven. In deze brief geven wij u een terugkoppeling over de eerste periode van het participatietraject en nodigen wij u uit voor een digitale meedenksessie.

Participatie tot nu toe: grote opbrengst

We hebben veel reacties mogen ontvangen via het online meedenkplatform doemee.leiden.nl en via de telefonische contactmomenten. Graag wil ik u bedanken voor uw reactie en uw enthousiasme. De reacties zijn opgenomen en beantwoord in een Reactienota. Deze vindt u terug op doemee.leiden.nl onder fase twee en drie. Het projectteam heeft waar mogelijk, suggesties en ideeën verwerkt in een aantal ontwerpvarianten voor de heringerichte Hoge Rijndijk. Dit wordt gepresenteerd via dwarsprofielen. Dwarsprofielen zijn zijaanzichten van de straat.

Volgende stap: digitale meedenksessie ontwerpvarianten

Graag nodigen we u uit voor een digitale meedenksessie waarin we de ontwerpvarianten aan u voorleggen. Dit wordt per tracédeel gedaan. Uiteraard kunt u beide sessies bijwonen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op deze eerste ontwerpvarianten.

De bijeenkomsten zijn op:

Tracédeel 1 (van Utrechtsebrug tot Wilhelminabrug)

  • Datum: maandag 14 juni 2021
  • Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
  • Locatie:   digitaal

Tracédeel 2 (van Wilhelminabrug tot kruispunt Persant Snoepweg)

  • Datum: dinsdag 22 juni 2021
  • Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30 uur, einde 20.30 uur
  • Locatie: digitaal

Terugkoppeling digitale meedenksessie

De reacties op de dwarsprofielen worden meegenomen in het verder vormgeven van het concept schetsontwerp. Een terugkoppeling van de bijeenkomst, in de vorm van een samenvattend verslag en presentatie, vindt u aan het einde van deze fase op doemee.leiden.nl.

Reageren

Uw interesse voor deelname aan de meedenksessie kunt u vóór 9 juni 2021 doorgeven via het e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl. Geef daarbij aan voor welke sessie(s) u zich aanmeldt. Uiterlijk één dag voor de desbetreffende sessie ontvangt u een e-mail met weblink en het programma.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jurriaan van Hellemond
Projectmanager