Hoge Rijndijk - Matiloweg - vervanging verkeersregelinstallatie (2021-308)

Van vrijdagochtend 10 december 7.00 uur tot en met maandag 20 december 16.00 uur wordt er gewerkt op het kruispunt Hoge Rijndijk - Persant Snoepweg - Matiloweg. De verkeerslichteninstallatie op het kruispunt is afgeschreven en wordt in deze periode volledig vervangen. Om de werkzaamheden uit te voeren en het doorgaande verkeer zo min mogelijk te hinderen, wordt de Matiloweg in deze periode afgesloten. Voorafgaand aan de werkzaamheden op het kruispunt vinden er werkzaamheden in de berm plaats. Deze voorbereidende werkzaamheden leveren geen verkeershinder op.

Noodzaak vervanging verkeersregelinstallatie

De gemeente Leiden zag graag de werkzaamheden gecombineerd met de toekomstige herinrichting van de Hoge Rijndijk. De verwachting is dat uitvoering hiervan plaats zal vinden in 2026 of 2027. Helaas is het onverantwoord om de vervanging van de verkeersregelinstallatie langer uit te stellen. Het kruispunt vervult een belangrijke schakel in het Leidse wegennet en dus is het belangrijk dat de verkeerslichten goed functioneren en betrouwbaar zijn.

Relatie herinrichting Hoge Rijndijk

De toekomstige herinrichting van de Hoge Rijndijk zal waarschijnlijk geen of een beperkte invloed hebben op de inrichting van dit kruispunt. De huidige ligging van de Leiderdorpsebrug en de fietstunnel maakt dat er vooralsnog weinig ruimte is voor aanpassingen. Bij het vervangen van de verkeerslichten wordt rekening gehouden met het fietspad dat in de toekomst eventueel verbreed zal worden.

Wat houden de werkzaamheden in?

  • De verkeersregelautomaat wordt vervangen en uitgebreid met een noodstroomvoorziening.
  • De verkeerlantaarns worden vervangen en voorzien van de nieuwste ledverlichting.
  • Het mastmeubilair en het oude portaal waar de verkeerslichten aan hangen worden vervangen voor een nieuw exemplaar. Enkele masten die al eerder vervangen waren, worden hergebruikt en opnieuw geschilderd.
  • De roodlichtcamera die al enige tijd buiten werking is, wordt verwijderd.
  • Er worden nieuwe kabels en leidingen en detectielussen aangebracht.

Kleine verbetering verkeersafwikkeling

De rijstrookindeling vanaf de Matiloweg wordt gewijzigd. Dit houdt in dat linksaf voortaan wordt gecombineerd met rechtdoor en de gecombineerde rijstrook rechtdoor/rechtsaf wordt alleen rechtsaf. Berekeningen hebben aangetoond dat deze nieuwe rijstrookindeling een kleine verbetering voor de doorstroming oplevert. Daarnaast heeft dit als voordeel dat bij een brugopening van de Leiderdorpsebrug het verkeer gemakkelijk de wijk uit kan komen richting de A4/Zoeterwoude.

Verkeershinder gemotoriseerd verkeer Hoge Rijndijk

Gedurende de werkzaamheden worden er de gehele dag verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Het doorgaande verkeer ervaart mogelijk lichte hinder van de werkzaamheden doordat het kruispunt niet geheel toegankelijk is. Het Utrechtse Jaagpad en de Bruggestraat blijven bereikbaar.

Fietsverkeer

De fietsoversteek op het kruispunt en de fietstunnel onder de Hoge Rijndijk blijven de gehele periode toegankelijk.

Omleiding gemotoriseerd verkeer Meerburg

Via het kruispunt Hoge Rijndijk - Meerburgerkade is het mogelijk om de wijk in en uit te rijden. Met tijdelijke omleidingsborden wordt dit aangeven. Daarnaast wordt tijdens de afsluiting van de Matiloweg de bussluis bij de Wierickestraat tijdelijk opengesteld. U kunt Meerburg ook bereiken en verlaten via de wijk Roomburg.

Hulpdiensten

De werkzaamheden zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten. Zij krijgen tijdens de werkzaamheden altijd doorgang over de Matiloweg.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of mail naar verkeerslichten@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Stephan van der Perk
Projectleider