Hoge Rijndijk- Inloopbijeenkomst schetsontwerp herinrichting (2022-119)

De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid en doorstroming op de Hoge Rijndijk verbeteren en heeft een project gestart om de straat opnieuw in te richten. De afgelopen maanden is veelvuldig meegedacht over het ontwerp door bewoners, ondernemers, en verschillende andere belanghebbenden.

Participatie tot nu toe

Er is op verschillende manieren informatie opgehaald. Zo zijn er online bijeenkomsten georganiseerd, hebben de leerlingen van het Bonaventura College meegedacht en kon iedereen reageren via doemee.leiden.nl. Het projectteam heeft alle belangen gewogen en waar mogelijk suggesties in het schetsontwerp verwerkt. Alle verslagen van participatiebijeenkomsten vindt u op doemee.leiden.nl, het laatste verslag vindt u bij fase vijf. 

Volgende stap: fase 6 Voorleggen schetsontwerp

In de komende fase leggen we het schetsontwerp aan u voor en horen wij graag van u welke laatste aandachtspunten u heeft. Dit kan op verschillende manieren.

1. Inloopbijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst waarin we het schetsontwerp aan u voorleggen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op het schetsontwerp.

Datum: Maandag 20 juni 2022

Tijd: Inloop vanaf 19.00 uur, einde 21:00 uur (u mag binnenlopen wanneer het u uitkomt)

Locatie: Bonaventura College, Burggravenlaan 2, Leiden

2. Schetsontwerp op doemee.leiden.nl

Op doemee.leiden.nl vindt u vanaf donderdag 15 juni het schetsontwerp. Hierop kunt u tot maandag 27 juni uw aandachtspunten meegeven aan het projectteam.

3. Telefonisch contactmoment

Op 21 juni van 15:00 tot 17:00 uur organiseren wij een telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071 (Leiden, keuze 4). Als u aangeeft dat u belt voor het project herinrichting Hoge Rijndijk, verbindt een medewerker u door en kunt u uw vragen stellen en een reactie geven op het schetsontwerp

Fase 7 Besluitvorming door college van B&W en gemeenteraad

Het schetsontwerp wordt aan de hand van een Kaderbesluit met participatieverslag voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders en vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. Bij de eerste commissiebehandeling is het mogelijk om in te spreken en uw aandachtspunten aan de gemeenteraad mee te geven.  

Zodra de data van de commissievergaderingen en behandeling in de raad bekend zijn, worden deze op doemee.leiden.nl gepubliceerd.

Na vaststelling van het Kaderbesluit en schetsontwerp werkt het projectteam verder aan het voorlopig ontwerp en daarna een definitief ontwerp. Ook in deze fases van het project wordt participatie opgestart. U krijgt hierover een brief.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

J.M. (Jan) Smit

Projectmanager Gemeente Leiden