Hoge Rijndijk - herinrichting (2021-244)

De gemeente Leiden wil de verkeersveiligheid en doorstroming op de Hoge Rijndijk verbeteren en heeft een project gestart om de straat opnieuw in te richten. De afgelopen maanden is veelvuldig meegedacht over het ontwerp door bewoners, ondernemers, fietsers en verschillende andere belanghebbenden. Op 14 en 22 juni heeft de gemeente Leiden digitale meedenksessies georganiseerd waarin de verschillende ontwerpvarianten, met dwarsprofielen, zijn voorgelegd en waarop gereageerd kon worden. In deze brief geven wij u een terugkoppeling en vooruitblik van het participatietraject en nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 13 oktober.

Participatie tot nu toe

Het projectteam heeft veel reacties tijdens en na de digitale meedenksessies ontvangen. Graag willen wij u hiervoor bedanken. Het projectteam heeft waar mogelijk, suggesties en ideeën verwerkt in drie concept schetsontwerpen van het gehele tracé (1 en 2 samen), voor de Hoge Rijndijk. De reacties die gegeven zijn tijdens deze avonden zijn verwerkt in verslagen. De verslagen vindt u terug op doemee.leiden.nl onder fase drie van het participatietraject Hoge Rijndijk. Het participatietraject is opgeknipt in twee tracédelen, het verslag staat bij het desbetreffende tracédeel

Volgende stap: Fase 5 Voorleggen concept schetsontwerpen

Graag leggen we de drie concept schetsontwerpen aan u voor. Ook willen wij de verschillende ontsluitingsvarianten van het kruispunt Kettingstraat-Meerburgerkade-Hoge Rijndijk aan u presenteren en horen wij graag van u welke aandachtspunten en/of voorkeur u heeft. Dit kan op verschillende manieren.

1. Bijeenkomst

Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst waarin we de concept schetsontwerpen en ontsluitingsvarianten van het kruispunt aan u voorleggen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u al uw vragen stellen en een reactie geven op de concept schetsontwerpen. De concept schetsontwerpen worden ongeveer een week voorafgaand aan de bijeenkomst op doemee.leiden.nl geplaatst zodat u deze vooraf kunt bekijken.

  • Datum: Woensdag 13 oktober 2021
  • Tijd: Inloop vanaf 19.15 uur, start programma 19.30, einde 21:00 uur
  • Locatie: Bonaventura College, Burggravenlaan 2, Leiden of digitaal*

*Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen wordt de bijeenkomst fysiek of digitaal georganiseerd.

Uw interesse voor deelname aan de bijeenkomst kunt u vóór woensdag 6 oktober 2021 doorgeven via het e-mailadres hogerijndijk@leiden.nl. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk vrijdag 8 oktober een e-mail waarin wij aangeven of de bijeenkomst fysiek of digitaal zal plaatsvinden.

2. Concept Schetsontwerpen op doemee.leiden.nl

Op doemee.leiden.nl vindt u de concept schetsontwerpen. Hierop kunt u van woensdag 13 oktober t/m zondag 31 oktober per schetsontwerp uw aandachtspunten meegeven aan het projectteam.

3. Telefonisch contactmoment

Op de onderstaande momenten organiseren wij een telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071 (Leiden, keuze 4). Als u aangeeft dat u belt voor het project herinrichting Hoge Rijndijk, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u wensen, zorgen en ideeën bespreken.

  • 14 oktober 2021 - 15:00-17:00 uur
  • 25 oktober 2021 - 9:00-11:00 uur
  • 28 oktober 2021 - 9:00-11:00 uur

Terugkoppeling

De reacties en uitkomst van deze fase worden meegenomen in het opstellen van een definitief schetsontwerp. Een terugkoppeling , in de vorm van een samenvattend verslag, vindt u half november op doemee.leiden.nl.

Fase 6 Besluitvorming door college van B&W en gemeenteraad

Het definitieve schetsontwerp wordt aan de hand van een Kaderbesluit met participatieverslag voorgelegd aan het college van burgemeesters en wethouders en vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad. Bij de eerste commissiebehandeling is het mogelijk om in te spreken en uw aandachtspunten aan de gemeenteraad mee te geven.  

Zodra de data van de commissievergaderingen en behandeling in de raad bekend zijn worden deze op doemee.leiden.nl gepubliceerd.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jurriaan van Hellemond
Projectmanager Gemeente Leiden