Hoge Mors - Uitnodiging inloopbijeenkomst op 29 november (2022-272)

De riolering in de Hoge Mors is aan vervanging toe. Aangezien de straten voor deze werkzaamheden helemaal open moeten, combineert de gemeente de rioolvervanging met het vernieuwen van de straten, stoepen en het groen. Het voorlopig ontwerp voor fase 3, het derde deel van de wijk, is klaar en het projectteam wil de plannen graag aan u voorleggen en mogelijke verbeteringen bespreken. We nodigen u daarom uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 29 november van 19 tot 21 uur. 

Hoe ver is het project?

Om het project goed te laten verlopen, is het projectgebied in drie fases verdeeld. Voor de fases 1 en 2 is het definitief ontwerp (DO) af. Op leiden.nl/hogemors en op doemee.leiden.nl (project Denk mee over de inrichting van de Hoge Mors) leest u meer over fases 1 en 2. Deze brief gaat over fase 3: de Turkooislaan, Hoge Morsweg, Smaragdlaan, Maansteenpad, het pad langs het Crescendoterrein, Topaaslaan en Opaalstraat (de oranje straten op de faseringskaart in de bijlage). Ook in dit deel van de wijk hebben we samen met een klankbordgroep van bewoners het ontwerp eerst zo goed mogelijk gemaakt. Nu willen we het voorlopig ontwerp graag aan u laten zien tijdens een inloopbijeenkomst. 

Uitnodiging

Het projectteam nodigt u uit voor de inloopbijeenkomst over het voorlopig ontwerp voor Hoge Mors fase 3:

  • Datum: Dinsdag 29 november 2022
  • Plaats: Denksportcentrum Leiden, Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden
  • Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur – u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt, u hoeft zich niet aan te melden voor deze bijeenkomst. 
  • Digitaal: Vanaf woensdag 30 november kunt u het voorlopig ontwerp ook bekijken via doemee.leiden.nl. U kunt hier tot en met maandag 12 december uw vraag of opmerking achterlaten.

Het projectteam zal aan de hand van het voorlopig ontwerp laten zien wat er is veranderd ten opzichte van het schetsontwerp, dat we in februari 2022 aan de wijk presenteerden.

Let op! Dit is de laatste fase waarin we aanpassingen in het ontwerp kunnen doen.

Wat kunt u verwachten tijdens de inloopavond?

Om drukte aan de tafels te voorkomen hebben we de straten/onderwerpen van deze fase opgedeeld in thema’s. Deze thema’s verdelen we over twee zalen.

Ontwerp fase 3: thema tafels

  • Danielle Mulders: Inrichting van de straten; Opaalstraat en Topaaslaan, Maansteenpad, Turkooislaan, pad langs Crescendo terrein, Hoge Morsweg
  • Karen Jansen: Groen en biodiversiteit, tiny forest Turkoois
  • David van Zanten/Ton Heijnen: Inrichting Smaragdlaan
  • Ron Kardol: Riolering, afkoppelen en ondergrondse infra: kabels en leidingen, reservering warmtenet
  • Tamara Weber: Folders en eventueel aanmelden voor adopteren boomspiegel of geveltuin, overige omgevingsvragen

Alle informatie die wij tijdens deze fase ophalen wordt verwerkt in een ontwerptoelichting VO fase 3. Deze plaatsen wij na afloop van de participatie op doemee.leiden.nl.

Waar vindt u nadere informatie?

Actuele ontwikkelingen in het rioleringsproject Hoge Mors kunt u volgen via www.leiden.nl/hogemors en op doemee.leiden.nl. Onderaan de pagina op Doemee staat de nieuwe ontwerptoelichting die hoort bij het DO van fase 2. Hierin leest alle informatie over de keuzes en stappen die wij de afgelopen twee jaar, samen met wijkbewoners hebben gemaakt.

Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Morskwartier’.

Vragen

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u die stellen aan de omgevingsmanager van het project Tamara Weber via hogemors@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager
Duurzame wijkvernieuwing Hoge Mors