Hoge Mors - tijdelijke huisvesting internationale school (2019-309)

De gemeente Leiden en schoolbestuur PROOLeiden willen u informeren over het voornemen om op het Crescendoterrein, aan de Saffierstraat 3a, tijdelijk een internationale basisschool onder te brengen. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Aanleiding

In de Leidse regio, aan de westkant van Leiden is behoefte aan meer internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO). Een IGBO is een school waar leerlingen een internationaal erkend lesprogramma volgen in een Engelstalige lesomgeving. Deze scholen vallen onder de wet Primair Onderwijs en zijn bedoeld voor kinderen van ouders met een niet-Nederlandse nationaliteit die tijdelijk (3 tot 5 jaar) in Nederland verblijven voor wonen en werken.
Ook zijn de scholen bedoeld voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit, die minimaal twee jaar met hun ouders in het buitenland hebben gewoond of voor minimaal twee jaar naar het buitenland gaan.

Locatiekeuze

Het college van burgemeester en wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein gelegen aan de Saffierstraat 3a (Crescendoterrein) aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke (5 tot 10 jaar) huisvesting van deze nieuwe internationale basisschool. Het Crescendoterrein wordt niet meer gebruikt door de korfbalvereniging en is eigendom van de gemeente. De komst van de nieuwe school naar deze plek is onder voorbehoud van uitkomsten van aanvullende onderzoeken.

Hoe kunt u meedenken?

De locatiekeuze voor het tijdelijk vestigen van deze school is een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Hierover is geen inspraak mogelijk. De gemeente en PROOLeiden willen u wel graag betrekken bij de tijdelijke inpassing van de school in de buurt.
Een inloopbijeenkomst wordt op dit moment nog voorbereid. Zodra we meer weten, ontvangt u een uitnodiging. Tijdens deze informatieavond willen we graag wensen, ideeën en zorgen ophalen.

Als u na de bijeenkomst actief betrokken wilt blijven, kunt u zich tijdens de avond aanmelden voor een bewonersgroep. De gemeente en PROOLeiden zullen deze groep structureel informeren en raadplegen over het ontwerp en de inpassing.

In het schema geven we aan op welk moment we de buurt waarover willen betrekken. Dit schema is een indicatie van de planning en aanpak op dit moment.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en vraag naar Jeroen van Dijck of ga naar www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

Nicolien van Eeden
Projectmanager IGBO
Projectbureau gemeente Leiden

Wendy van Vliet
Projectmanager IGBO
PROOLeiden

Tijd

Participatie & informatie

Bijeenkomsten

Najaar 2019

Digitale enquête

Informatie op de website, digitale nieuwsbrief gemeente (Stadsnieuws) en Facebookpagina gemeente Leiden

Informatiebijeenkomst

Winter 2019/2020

Informatiebrief in de hele wijk, informatie op website, Stadsnieuws (digitale nieuwsbrief) en Facebookpagina gemeente Leiden

Bewonersgroep denkt mee over het ontwerp van en de inpassing van de school

Informatiemarkt projecten Mors

Voorjaar 2020

Formele inspraakperiode vergunningen