Hoge Mors, Lage Mors, Transvaal - uitnodiging projectenmarkt (2020-115)

LET OP! De bezorging van deze brief is op maandag 16 maart stopgezet in verband met de maatregelen die zijn genomen rondom het coronavirus.

Op dit moment is nog niet te overzien of de bijeenkomst op 8 april doorgaat. Als hier meer duidelijkheid over is, laten we dit weten aan alle bewoners van de Hoge Mors, de Lage Mors en Transvaal.

Leiden Morsdistrict (Transvaalbuurt, Hoge Mors en Lage Mors) bereidt zich voor op de toekomst. Daarom organiseert de gemeente Leiden op woensdag 8 april een projectenmarkt met informatie over uw wijk.

Tijdens deze middag en avond informeren we bewoners en ondernemers over lopende en toekomstige projecten. U kunt bij verschillende kraampjes informatie krijgen over (gebieds-) ontwikkelingen bij u in de buurt. U kunt denken aan onderwerpen als de energietransitie, woningbouw, onderwijs, mobiliteit of sportvoorzieningen. Maar er is ook informatie over het toekomstplan voor de Mors dat afgelopen periode samen met de wijk is opgesteld. We noemen dit plan het ontwikkelperspectief.

Projectenmarkt Morsdistrict

Datum:     woensdag 8 april
Tijd:          17.30 - 20.00 uur (vrije inloop)
Locatie:    mboRijnland, Storm Buysingstraat 18C

De Mors in ontwikkeling

De Mors bereidt zich voor op de toekomst. We moeten nu aan de slag om ook in 2040 prettig in de wijk te kunnen wonen, werken, winkelen en recreëren. Daarom gebeurt er de komende tijd veel in De Mors: het riool wordt vervangen, er komen extra woningen en de openbare ruimte wordt anders ingericht.

Meer weten? Kijk op www.leiden.nl/demors.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Wij hopen u op woensdag 8 april te mogen verwelkomen.

Namens alle projectleiders

Met vriendelijke groet,

Marco Versluis,

Wijkregisseur Gemeente Leiden