Hoge Mors - Doe Mee (2020-411)

De riolering in de Hoge Mors is na ruim vijftig jaar aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten en het groen te vernieuwen. Zo zorgen we ervoor dat de Hoge Mors in de toekomst bestand is tegen het veranderende klimaat met hevige regenbuien, meer hitte en droogte. Graag nodigen we u uit om mee te denken met het plan uw wijk.

Wat zijn de plannen?

In de wijk ligt nu een rioolstelsel waar zowel het vuilwater als het regenwater in wordt verzameld en afgevoerd naar de Waterzuiveringsinstallatie (AWZI). Dit gemengde riool gaan we verwijderen en vervangen door een gescheiden rioolstelsel: één buis voor vuilwater en één buis voor regenwater. Dit voorkomt vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater wordt direct afgevoerd naar de sloten in de wijk.

Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, worden gelijk de wegen, parkeerplaatsen en de stoepen duurzaam en veilig ingericht. Waar ruimte is, wil de gemeente de wijk graag groener maken. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo kunnen we toekomstige klimaatveranderingen beter opvangen.

Andere projecten in De Mors

Dit rioleringsproject in de Hoge Mors is één van de projecten die de komende jaren in de wijk uitgevoerd gaat worden. Ook het winkelcentrum Diamantplein en de directe omgeving krijgen een opknapbeurt. Dit hangt nauw samen met het rioleringsproject. Daarom voegt de gemeente  deze twee projecten in de loop van volgend jaar samen.

Ontwikkelperspectief De Mors

Omdat er in de hele wijk de Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) veel staat te gebeuren, heeft de gemeente samen met de bewoners een toekomstplan voor de wijk opgesteld. Dit heet het ontwikkelperspectief De Mors. Hiervoor zijn diverse enquêtes en gesprekken met bewoners geweest. De gemeente weet al veel over wat bewoners van de Mors graag willen voor de toekomst van hun wijk. Om tot een goed plan te komen voor de nieuwe inrichting van de Hoge Mors, willen we de bewoners graag aanvullende vragen stellen. Want u kent uw wijk natuurlijk het beste.

Denk mee

De gemeente hecht grote waarde aan het samen vormgeven van plannen met de stad. Samenwerking leidt immers tot betere plannen. Om tot een eerste schetsontwerp voor de nieuwe inrichting te komen, vragen we u om mee te denken.

Zo doet u mee

Door de maatregelen rond het coronavirus vindt veel van de participatie digitaal plaats, via het platform doemee.leiden. Meedoen is eenvoudig: u gaat naar de website doemee.leiden.nl en u maakt een account aan. Onder het project ‘Denk mee over de inrichting van de Hoge Mors’ vindt u een enquête. Deze vragenlijst bestaat uit 19 vragen over onder andere het verkeer, parkeren, groen en spelen in de wijk. Heeft u ideeën of opmerkingen die in de enquête niet aan bod komen? Dan kunt u ze op doemee.leiden.nl indienen onder ‘Ideeën op de kaart’. U kunt hier ook reageren op de ideeën en opmerkingen van andere bewoners.

Het invullen van de enquête en het doorgeven van uw ideeën kost ongeveer twintig minuten. U  kunt de vragen op doemee.leiden.nl invullen t/m maandag 7 december. Onderaan deze brief vindt u meer informatie over de werking van Doemee.

Liever in gesprek?

Bent u niet in de gelegenheid om online uw mening te geven, maar wilt u wel graag meedenken? Dan kunt u op onderstaande dagen contact opnemen met Tamara Weber, de omgevingsmanager van dit project. Zij is bereikbaar op 06 - 20 15 01 35 of via  T.Weber@leiden.nl.

  • Donderdag 19 november, tijdens kantooruren
  • Donderdag 26 november, tijdens kantooruren
  • Donderdag 3 december, tijdens kantooruren

Waar vindt u nadere informatie?

Dit project heeft een eigen pagina op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/hogemors. Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op ‘Mors’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager Hoge Mors

Doemee, het online participatieplatform van de gemeente

Het rioleringsproject in de Hoge Mors staat op doemee.leiden.nl, het online participatieplatform van de gemeente Leiden. Iedereen kan de projecten die op doemee staan bekijken. Wilt u reageren of stemmen, dan kunt u zich (eenmalig) registreren. Doemee.leiden.nl werkt op de meeste internetbrowsers (chrome, safari, firefox) en op pc’s, laptops, tablets en telefoons met actuele software.

Als het niet lukt om op het platform te komen, raden we u aan het op een ander moment nog een keer te proberen. Of om het met een ander apparaat, zoals een telefoon te proberen. Lukt het nog niet om op doemee.leiden.nl te komen, vult u dan het contactformulier in op de website (www.leiden.nl/contact) dan nemen we contact met u op om te kijken wat er aan de hand is.