Hoflaan - aanleg riolering (2020-145)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden in de Hoflaan. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Het nieuwe gebouw aan de Vijf Meilaan (tussen de Hoflaan en de Rooseveltstraat) moet aangesloten worden op het rioolnetwerk van de gemeente. Hiervoor maken we totaal vijf aansluitingen in de Hoflaan en drie aansluitingen in de Rooseveltstraat.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op dinsdag 7 april. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 15 april. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden, omleiding

Om de nieuwe rioolaansluitingen te kunnen maken, moeten wij de Hoflaan , te hoogte van de huisnummers 347 tot en met 373 afsluiten. Omdat het riool diep in de grond ligt, is het niet mogelijk naast de sleuven te rijden.

De afdeling Verkeer heeft bekeken hoe het verkeer omgeleid kan worden. Tijdens de periode van de werkzaamheden wordt de rijrichting omgekeerd. Op de achterkant van deze brief vindt u het verkeersplan.

Het gevolg er van kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer

De maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zijn vooral gericht op het vermijden van situaties waar veel mensen bij elkaar zijn.

In deze bewonersbrief staan werkzaamheden aangekondigd. Op het moment van verzenden van deze brief gaan we ervan uit, dat die wel uitgevoerd kunnen worden.

Als de uitvoering niet doorgaat, dan ontvangt u daar geen brief over. Wij informeren u als er een nieuwe datum bekend is.