Hockeyclub Roomburg e.o. - tijdelijke brug (2020-297)

Twee weken geleden heeft u een brief ontvangen over de werkzaamheden op de hockeyvelden van LHC Roomburg (datum van de brief: 8 juli 2020). Deze brief is door aannemer CSC Sport aan u gestuurd. Tot onze spijt heeft de aannemer een incomplete versie verstuurd; in de brief ontbrak informatie over de periode van de werkzaamheden en de plaatsing van een tijdelijke brug. Daarom willen wij u graag met deze brief meer informatie sturen.

Werkzaamheden aan hockeyvelden

Zoals u wellicht hebt kunnen zien zijn de renovatiewerkzaamheden aan de twee hockeyvelden bij LHC Roomburg inmiddels gestart. De werkzaamheden duren nog tot begin oktober 2020. Naast renovatie van twee van de drie hockeyvelden wordt onder één van de hockeyvelden een waterberging gerealiseerd. Met het water uit de berging kunnen straks de drie hockeyvelden plus de negen tennisbanen worden beregend in plaats van met leidingwater.

Aanleg tijdelijke brug

De werkzaamheden worden grotendeels in de zomerperiode uitgevoerd om ook de overlast voor de nabijgelegen scholen te beperken. Om de werkzaamheden veilig en met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uit te kunnen voeren is er vorige week door de aannemer een tijdelijke brug geplaatst. In overleg met de groenbeheerder van de gemeente Leiden is de plaats van de tijdelijke brug vastgesteld. Tevens zijn de aanvullende verkeersmaatregelen bepaald.
Tijdens drukke transportdagen zet de aannemer ook verkeersregelaars in. De gebruikers en bezoekers van sportpark Roomburg kunnen zo het sportpark veilig blijven gebruiken, zonder gehinderd te worden door bouwverkeer. Deze tijdelijke brug is alleen voor de renovatie van de hockeyvelden. De brug wordt weer weggehaald na afronding van de werkzaamheden (begin oktober). Ook wordt het groen dan weer netjes gemaakt.

Vergunning

De aannemer heeft op 2 juli 2020 een vergunning aangevraagd voor de aanleg van de tijdelijke brug. Deze aanvraag is momenteel in behandeling. Vooruitlopend op een besluit over deze vergunning heeft de aannemer reeds de tijdelijke brug geplaatst. De gemeente betreurt deze gang van zaken en toetst de aanvraag momenteel door de gemeente getoetst. Als de vergunning wordt afgegeven, leest u dat bij de Gemeenteberichten in de Stadskrant.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. Rommens van aannemer CSC Sport, via (06) 83087511 of info@cscsport.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

De heer S. Lolkema
Projectleider Gemeente Leiden