Hermelijnvlinder - baggerwerkzaamheden (2021-292)

In uw buurt wordt binnenkort het water gebaggerd.

Baggeren

De gemeente Leiden heeft Baggerbedrijf Midden Nederland, de opdracht gegeven om de watergangen - water waar boten doorheen kunnen varen - uit te baggeren. Hierbij verwijderen we modder of slib van de bodem, voor een betere doorstroming van het water en voldoende waterberging.

Wanneer bij u in de buurt?

De baggerwerkzaamheden starten in de week van 15 november en nemen 1-3 werkdagen in beslag. Op bijgevoegde tekening is duidelijk welke watergangen worden gebaggerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd met behulp van een schuifboot. De bagger wordt opgeschoven naar een oplaadpunt waar een mobiele kraan de bagger in een vrachtauto laadt.

Bereikbaarheid, parkeren

Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij voldoende ruimte nodig voor het materieel en afvoer van de bagger. Daarom worden in uw buurt verkeersmaatregelen ingezet en bebording geplaatst. Het verkeer kan langs de werkzaamheden rijden.

Mogelijke overlast

Tijdens de uitvoering doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter voorkomen dat de werkzaamheden enige geluids- en/of verkeersoverlast veroorzaken. Ook kunt u mogelijk korte tijd stankoverlast ervaren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen

Als u vragen of opmerkingen heeft neemt u dan contact op met de uitvoerder, Carl van Driel via 06-57002334 of neem contact op met de gemeente via 14 071 (van 9.00 tot 17.00 uur, keuze 4) of vul het contactformulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Carl van Driel, projectleider, Baggerbedrijf Midden Nederland bv

Richard Reumerman, Projectleider directievoering WT, 

Cluster Beheer Gemeente Leiden