Herman Kleibrinkstraat - opknappen parkeervakken

Met deze brief informeren wij u over het opknappen van de parkeervakken in de Herman Kleibrinkstraat.

Opknappen parkeervakken

De parkeervakken in de Herman Kleibrinkstraat worden opnieuw bestraat. Ook worden er keerwanden aan de achterzijde geplaatst. Voor de herbestrating van de vakken worden verder bestaande materialen gebruikt. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Afsluiting van de rijweg

Als gevolg van deze werkzaamheden is de rijweg twee weken lang afgesloten tussen 09.00 en 16.00 uur. Het verkeer wordt dan met borden omgeleid.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 25 februari 2019 en duren naar verwachting tot en met vrijdag 8 maart 2019. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Parkeerverbod tijdens werkzaamheden

Houdt u rekening met de parkeerverboden die gelden tijdens de werkzaamheden? U kunt pas weer parkeren als de nieuwe keerwanden zijn geplaatst.

Geen speelplek

Wilt u (uw) kinderen erop wijzen dat het werkterrein geen speelplek is?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer