Herinrichting Snelliusplaats 2022-293

Begin juli hebben wij u geïnformeerd over het voornemen de Snelliusplaats groener in te richten.

Zoals op veel andere plekken in de stad liggen ook hier kansen de openbare ruimte van overbodig straatwerk te ontdoen en te vergroenen. Een groenere inrichting biedt zoals bekend mag worden verondersteld voordelen voor het (micro)klimaat en de biodiversiteit.

De reacties op dit voornemen zijn beperkt gebleven en spitsten zich toe op het volgende:

1.    De ervaringen met groenonderhoud door bewoners zelf blijken gemiddeld positief maar mogen op sommige momenten ietwat intensiever. De groengroep van de wijk Groenoord Zuid heeft toegezegd hierop te letten.

2.    In het verleden hebben jongeren in vooral de avonduren voor de nodige overlast gezorgd.
Die overlast was bij handhaving en de politie bekend. Daarop is een verbodsbord geplaatst 
om na 20 uur herrie te maken. Dat bord is verdwenen en zal worden teruggeplaatst.

3.    De hellingshoek vanaf de Haarlemmerweg naar de nieuw aan te leggen groenstrook in de Snelliusplaats is aanzienlijk. Bij een stortbui zou aan de oostkant van de Snelliusplaats wateroverlast kunnen ontstaan. Om die reden zijn er in het verleden 2 kolken geplaatst.
Besloten is naast de hier bedachte groenstrook (in plaats van de huidige parkeervakken op 
die plaats) deze kolken nu te handhaven. Die worden zodanig aangebracht dat de kolken 
naast regenwater niet ook met grond vollopen.

Planning en uitvoering van het werk

Het definitieve ontwerp vind u bijgevoegd en zal door de fa. Jonker & Zn uit Katwijk worden

uitgevoerd. De planning is dat de werkzaamheden starten op dinsdag 10 januari en ca. 2

weken later zijn afgerond. In die periode kan niet op de Snelliusplaats worden geparkeerd.

Dat zal middels tijdelijke parkeerverbodsborden worden aangegeven. De beplanting zal in een

latere fase en afhankelijk van het weer in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De

groengroep Groenoord Zuid zal daarop voor het onderhoud zorg dragen.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres

j.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden, tel. 14071 – keuze 4

(maandag, dinsdag en donderdag 9.00 – 16.00 uur) of gebruik het formulier op

www.leiden.nl/contact

Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Projectleider Vergroening en Participatie