Herinrichting Jacques Urlusplantsoen (2020-244)

Wij hebben u eerder geïnformeerd dat de gemeente Leiden de buitenruimte van het Jacques Urlusplantsoen gaat opknappen. Graag geven wij u een korte update over het project.

Start onderzoeken voor de herinrichting

De gemeente is, samen met u, aan de slag gegaan met een ontwerp voor de buitenruimte in het Jacques Urlusplantsoen. Door onvoorziene omstandigheden is hierin vertraging ontstaan. Inmiddels kunnen wij u mededelen dat er komende maanden verschillende bodemonderzoeken zullen plaatsvinden ter voorbereiding op de herinrichting.

Onderzoeken

De onderzoeken bestaan o.a. uit een archeologisch (voor)onderzoek, onderzoek naar de bodemkwaliteit, inmetingen en proefsleuven om te bepalen waar ondergrondse kabels en leidingen liggen. Deze werkzaamheden zullen niet of nauwelijks voor overlast zorgen. Na afronding van de onderzoeken zullen wij u nader informeren over het verdere verloop van het project.

Ontwerp

De details van het ontwerp dat samen met u is gemaakt, o.a. van de speeltoestellen, zijn nog niet ingevuld. Dat willen we graag samen met de kinderen van het Jacques Urlusplantsoen doen. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging. Daarnaast moeten, als gevolg van de onderzoeken, mogelijk kleine wijzigingen op het ontwerp worden aangebracht. Ook hierover zullen wij u te zijner tijd informeren.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of maak gebruik van het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

Eva Rosheuvel
Wijkregie