Herenstraat/Koninginnelaan - aanpassen busdrempel (2021-156)

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op verschillende locaties in de stad. Voor fietsers op de route Vrijheidslaan - Herenstraat - centrum was het kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan een lastige oversteek. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is in de zomer van 2020 een fietsrotonde aangelegd. In het najaar van 2020 is, na onderzoek, de verkeersveiligheid op de fietsrotonde verder verbeterd door een zestal aanvullende maatregelen. Eén van de aanvullende maatregelen, de twee drempels op de Herenstraat, zorgde voor overlast door trillingen bij de omwonenden aan de Herenstraat. Daarom zijn deze twee drempels verwijderd. Hierbij infomeer ik u over het aanpassen van de andere busdrempel op de Koninginnelaan.

Onderzoek en aanpassing busdrempel Koninginnelaan

Voorafgaand aan het aanleggen van alle drempels is deskundig trillingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen geen risico’s naar voren als gevolg van het aanleggen van de drempels. Vervolgens zijn de drempels aangelegd. Na de aanleg van de drempels zijn er trillingsmetingen uitgevoerd. Aan de andere zijde van de fietsrotonde, in de Koninginnelaan is ook een busdrempel aangelegd. Deze gaf in eerste instantie geen hinder of klachten. De laatste weken hebben wij klachten van omwonenden over de drempel Koninginnelaan ontvangen. Daaropvolgend is er direct en ter plaatse onderzoek uitgevoerd. Het blijkt dat de drempel ongeveer 3 cm te hoog is aangelegd. Dit hoogteverschil veroorzaakt naar verwachting de trillingshinder. Om deze vervelende situatie zo snel als mogelijk op te lossen wordt deze drempel aangepast. Deze drempel is aangelegd en belangrijk als onderdeel van een pakket aan aanvullende maatregelen voor de verkeersveiligheid rondom de fietsrotonde. Na aanpassing van de drempel wordt een trillingsmeting uitgevoerd om te onderzoeken of deze binnen de trillingsrichtlijn valt.

Planning

De uitvoering van het aanpassen van de drempel op de Koninginnelaan vindt plaats op woensdag 9 juni a.s. De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd waarbij verkeerregelaars ervoor zorgen dat al het verkeer doorgang heeft.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

De verkeersveiligheid rondom de fietsrotonde blijven wij nauwlettend monitoren. Ik verwacht u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger

Projectleider, Gemeente Leiden