Herenstraat - voortgang project fietsrotonde (2020-005)

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw buurt. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project ‘Herenstraat fietsrotonde inclusief toegankelijke bushaltes & snelheidsverlagende maatregelen’. Op de achterkant van de papieren brief vindt u een kaart met de locaties die genoemd worden in deze brief.

Definitief ontwerp

Het afgelopen jaar hebben inwoners en belanghebbenden op verschillende momenten mee kunnen praten over het project. Waar mogelijk zijn uw suggesties en ideeën verwerkt.

In het definitieve ontwerp is de veiligheid voor de fietser nog beter. De fietsrotonde heeft in het uiteindelijke ontwerp vrijliggende fietspaden. Verkeersdeelnemers hebben een beter zicht en het verkeer uit de zijstraten (Herenstraat en Leuvenstraat) kan zich beter opstellen.

Het definitieve ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Snelheidsremmende maatregelen en een veiligere oversteek voor voetgangers en fietsers op de Herenstraat in de vorm van midden-eilanden.
    Eén midden-eiland wordt aangelegd ter hoogte van de kruising met de Staalwijkstraat-Tulpenstraat. Met ProRail wordt nog gesproken over het andere midden-eiland op de kruising Andries Schotkade-Kastanjekade nabij het spoor.
  • Een fietsrotonde op het kruispunt van de Herenstraat met de Koninginnelaan.
  • Makkelijk toegankelijke bushaltes op de Koninginnelaan.

Wilt u de ontwerpen digitaal ontvangen dan kunt u mij mailen op d.ploeger@leiden.nl.

Planning

De afgelopen tijd zijn de vergunningprocedures afgerond. Vooruitlopend op de werkzaamheden worden zes bomen gekapt en drie bomen tijdelijk naar de middenberm van de Koninginnelaan verplaatst. Na de herinrichting worden negen bomen geplant. Zodra de aannemer en de definitieve planning voor de werkzaamheden bekend zijn informeren wij u hierover.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger

Projectmanager,

Gemeente Leiden