Herenstraat - verkeersmaatregelen

Momenteel werkt de gemeente aan verschillende plannen ter verbetering van de verkeersveiligheid in uw omgeving. Met deze brief informeren wij u in grote lijnen over deze plannen, begin volgend jaar presenteren we de plannen tijdens een informatiebijeenkomst. Als de datum en de locatie bekend zijn ontvangt u hiervoor nog een uitnodiging.

Hier (jpg, 366 kb) vindt u een kaartje met de locaties die genoemd worden in deze brief.

Verbeteren verkeersveiligheid tussen Koninginnelaan en spoorwegovergang

Verschillende bewoners uit de Herenstraat, tussen de Koninginnelaan en de spoorwegovergang, hebben de wens geuit om de verkeersveiligheid te verbeteren door snelheidsverlagende maatregelen toe te passen en te onderzoeken hoe de oversteken veiliger kunnen worden gemaakt.

De volgende aanpassingen worden in overleg met deze bewoners uitgewerkt:

  • Het realiseren van een veilige oversteek, met een middeneiland, ter hoogte van het kruispunt met de Staalwijkstraat - Herenstraat - Tulpenstraat.
  • Het verbeteren van de oversteekvoorziening met een middeneiland ten noorden van de spoorwegovergang; Andries Schotkade - Herenstraat - Kastanjekade. Voor de uitwerking van deze maatregel is de gemeente Leiden afhankelijk van ProRail, de eigenaar van dit grondgebied.
  • Het verbeteren van de openbare verlichting.

Aanleg fietsrotonde kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan

Op veel plekken in de stad wordt de fietsveiligheid en fietsinfrastructuur verbeterd. Voor fietsers op de route Vrijheidslaan - Herenstraat - centrum is dit kruispunt een lastige oversteek. Het ontbreekt aan een veilige opstelplek voor fietsers door het achterop komende autoverkeer dat rechtsaf naar de Koninginnelaan rijdt. In 2017 is een bewonersavond georganiseerd waar een ontwerp van een fietsrotonde is getoond. De suggesties tijdens deze bijeenkomst zijn, waar het kon, verwerkt in het ontwerp.

Toegankelijkheid bushaltes Koninginnelaan

Gelijktijdig met bovengenoemde plannen wordt het verbeteren van de toegankelijkheid van drie bushaltes in de Koninginnelaan uitgewerkt. De haltes worden geschikt gemaakt voor iedereen door bijvoorbeeld een gelijkvloerse instap en geleidelijnen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger

Projectmanager,

Gemeente Leiden