Herenstraat - uitvoering verbeteren verkeersveiligheid (2020-082)

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw buurt. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden. Op de achterkant van deze brief vindt u een kaart met de locaties die genoemd worden in deze brief.

Wat gaat er gebeuren?

  • Snelheidsremmende maatregelen en een veiligere oversteek voor voetgangers en fietsers in de vorm van twee midden-eilanden. Eén midden-eiland wordt aangelegd ter hoogte van de kruising met de Staalwijkstraat-Tulpenstraat. Het andere midden-eiland op de kruising Andries Schotkade-Kastanjekade nabij het spoor.
  • Een fietsrotonde op het kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan.
  • Het toegankelijk maken van de bushaltes op de Koninginnelaan voor iedereen.

Werkzaamheden aan bomen

Vooruitlopend op de werkzaamheden zoals hierboven genoemd worden in de Herenstraat zes bomen gekapt en drie bomen tijdelijk naar de middenberm van de Koninginnelaan verplaatst. Als alle werkzaamheden zijn afgerond worden negen bomen op de definitieve locatie ingeplant. In de week van maandag 2 tot en met vrijdag 6 maart werkt aannemer Pius Floris aan het verplanten en kappen van de bomen. Verkeer ondervindt minimale hinder en wordt om de werklocatie geleid.
Definitief ontwerp - Middeneiland kruising Andries Schotkade-Kastanjekade nabij spoor
Met ProRail is overeenstemming bereikt over het definitief ontwerp. De benodigde spoorvergunning is aangevraagd. Wilt u dit ontwerp digitaal ontvangen dan kunt u een e-mail sturen naar d.ploeger@leiden.nl.

Planning

Binnenkort start de aanbesteding om een aannemer te vinden voor de werkzaamheden. Zodra de aannemer en de definitieve planning bekend zijn informeren wij u hierover. Naar verwachting is dit rond april.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,


Danila Ploeger
Projectmanager,
Gemeente Leiden