Herenstraat - onderhoud bestrating

Op maandag 17 juni start het onderhoud van de stoepen en parkeervakken aan de even zijde van de Herenstraat, tussen Koninginnelaan en het spoor. Omdat de bestrating van de stoepen en parkeerplaatsen van slechte kwaliteit is worden deze werkzaamheden nu al uitgevoerd, vooruitlopend op het project verbeteren verkeersveiligheid Herenstraat e.o. In deze brief leest u wat het herbestrating voor u betekent.

Stoep en parkeervakken

Delen van de stoep en de parkeerplaatsen worden opnieuw bestraat. Voor de stoep wordt nieuw materiaal gebruikt. De parkeervakken worden gedaan met bestaand materiaal, maar hier wordt kapot materiaal wel vervangen door nieuw materiaal.

Planning van de werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 17 juni en duren ongeveer twee weken.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden vrijdag 28 juni afgerond.
De uitvoering uitlopen door slecht weer of onvoorziene omstandigheden.

Bereikbaarheid woningen

Uw woning blijft bereikbaar. Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Wel kan het zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L Boer
Directievoerder Cluster Beheer