Herenstraat - inloopavond verkeersmaatregelen

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in uw buurt. Op dinsdag 22 januari was de inloopavond waar de schetsontwerpen zijn getoond. Eventuele ontvangen suggesties ter verbetering zijn waar mogelijk meegenomen in het ontwerp. Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond waar u het voorlopig ontwerp en de benodigde vergunningen kunt bekijken en uw vragen kunt stellen.

  • Datum:   donderdag 11 april 2019
  • Tijd:        19.00 - 20.30 uur (u kunt binnenlopen wanneer u wilt)
  • Locatie:  BuurtOntmoetingsPlek, Herenstraat 61

Verbeteren verkeersveiligheid tussen Koninginnelaan en spoorwegovergang

Bewoners uit de Herenstraat, tussen de Koninginnelaan en de spoorwegovergang, hebben de gemeente gevraagd om snelheidsverlagende maatregelen en te onderzoeken hoe de oversteken veiliger kunnen worden. De volgende aanpassingen werken we in overleg met de bewoners uit:

  • Het aanleggen van een veilige oversteek, met een middeneiland, ter hoogte van het kruispunt Staalwijkstraat - Herenstraat - Tulpenstraat.
  • Het verbeteren van de oversteekvoorziening Andries Schotkade - Kastanjekade met een middeneiland ten noorden van de spoorwegovergang. Voor de uitwerking van deze maatregel is de gemeente Leiden afhankelijk van ProRail, de eigenaar van dit grondgebied.
  • Het verbeteren van de openbare verlichting.

Kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan

De gemeente werkt aan de verbetering van de fietsveiligheid en de fietsinfrastructuur in de stad. Voor fietsers op de route Vrijheidslaan - Herenstraat - centrum is het kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan een lastige oversteek. Er is geen veilige opstelplek voor fietsers en daarbij slaat het achterop komende autoverkeer rechtsaf naar de Koninginnelaan. Om dit op te lossen legt de gemeente op dit kruispunt een fietsrotonde aan.

Toegankelijkheid bushaltes Koninginnelaan

Gelijktijdig met bovengenoemde plannen verbeteren we de toegankelijkheid van drie bushaltes in de Koninginnelaan. De haltes worden geschikt gemaakt voor iedereen door bijvoorbeeld een gelijkvloerse instap en blindengeleidelijnen.

Publicatie van de vergunningen

Voor het uitvoeren van de plannen zijn een verkeersbesluit en een kapvergunning nodig. Deze vergunningen worden gepubliceerd op 19 april 2019 in de Gemeenteberichten, op www.overheid.nl en https://vergunningen.leiden.site.

Planning werkzaamheden

Het werk wordt in fases uitgevoerd. De eerste fase start in het najaar van 2019. Tijdens de inloopbijeenkomst is de definitieve planning bekend.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectmanager