Herenstraat e.o.: uitnodiging inloopavond verkeersmaatregelen

De gemeente Leiden werkt aan het verbeteren van de verkeerveiligheid in uw buurt. Eind november 2018 heeft u een brief gehad over de voortgang. Graag nodigen wij u uit voor een inloopavond waarop wij u meer vertellen over de plannen en uw vragen beantwoorden.

U bent welkom op:

  • Datum: dinsdag 22 januari 2019
  • Tijd: 19.00 en 20.30 uur (u kunt binnenlopen wanneer u wilt)
  • Locatie: BuurtOntmoetingsPlek, Herenstraat 61

Tijdens deze avond worden de volgende plannen toegelicht:

Verbeteren verkeersveiligheid tussen Koninginnelaan en spoorwegovergang

Bewoners uit de Herenstraat, tussen de Koninginnelaan en de spoorwegovergang, hebben de gemeente gevraagd om snelheidsverlagende maatregelen te nemen en te onderzoeken hoe de oversteken veiliger kunnen worden. De volgende aanpassingen werken we in overleg met de bewoners uit:

  • Het aanleggen van een veilige oversteek, met een middeneiland, ter hoogte van het kruispunt Staalwijkstraat - Herenstraat - Tulpenstraat.
  • Het verbeteren van de oversteekvoorziening Andries Schotkade - Kastanjekade met een middeneiland ten noorden van de spoorwegovergang. Voor de uitwerking van deze maatregel is de gemeente Leiden afhankelijk van ProRail, de eigenaar van dit grondgebied.
  • Het verbeteren van de openbare verlichting.

Aanleg fietsrotonde kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan

De gemeente werkt aan verbetering van de fietsveiligheid en de fietsinfrastructuur in de stad.. Voor fietsers op de route Vrijheidslaan - Herenstraat - centrum is het kruispunt Herenstraat - Koninginnelaan een lastige oversteek. Er is geen veilige opstelplek voor fietsers en daarbij slaat het achterop komende autoverkeer rechtsaf naar de Koninginnelaan. In 2017 konden inwoners op een bewonersavond reageren op een ontwerp van een fietsrotonde. Waar mogelijk zijn deze suggesties verwerkt in het ontwerp.

Toegankelijkheid bushaltes Koninginnelaan

Gelijktijdig met bovengenoemde plannen verbeteren we de toegankelijkheid van drie bushaltes in de Koninginnelaan. De haltes worden geschikt gemaakt voor iedereen door bijvoorbeeld een gelijkvloerse instap en geleidelijnen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectmanager

Bijlage: brief met situatieschets (pdf, 500 kb)