Herenstraat en Koninginnelaan - werkzaamheden (2020-160)

Op dinsdag 28 april start aannemer AW Vessies Infra met de werkzaamheden in de Herenstraat en Koninginnelaan. Er wordt gewerkt aan het aanleggen van een fietsrotonde, snelheidsremmende maatregelen en het toegankelijk maken van bushaltes.

Planning en aanpak

De werkzaamheden vinden plaats vanaf dinsdag 28 april en duren naar verwachting tot eind augustus. Op 4 en 5 mei en van 20 juli tot en met 7 augustus in de zomervakantie wordt er niet gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in drie fases (zie onderstaand) om ervoor te zorgen dat de woningen en winkels bereikbaar blijven.

  1. Op dinsdag 28 april start AW Vessies Infra met het aanleggen van de fietsrotonde op het kruispunt Herenstraat-Koninginnelaan. Ook worden in deze eerste fase de twee bushaltes nabij de fietsrotonde toegankelijk gemaakt voor iedereen. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van verhardingen, het uitvoeren van diverse grondwerken, het aanbrengen van een nieuwe wegfundering en het aanbrengen van nieuwe verhardingselementen (zoals: bestrating en asfalt). De werkzaamheden voor fase 1 duren naar verwachting zes weken.
  2. Vervolgens worden in het gedeelte tussen de Herenstraat-Koninginnelaan tot aan de spoorwegovergang snelheidsremmende maatregelen aangelegd. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een midden-eiland ter hoogte van de Staalwijkstraat-Tulpenstraat. De werkzaamheden voor fase 2 duren naar verwachting zes weken. Op een later moment volgt de aanleg van het midden-eiland ter hoogte van de  Kastanjekade-Andries Schotkade. Deze werkzaamheden worden samen met ProRail uitgevoerd.
  3. Als laatste wordt de bushalte op de kruising van de Koninginnelaan met de Lammenschansweg toegankelijk gemaakt. Deze fase vindt na de zomervakantie plaats en duurt ongeveer drie weken. Tijdens de werkzaamheden wordt ook het groen geplant. De bomen volgen in het najaar van 2020, in die periode is het beter om bomen te planten.

Parkeren

Waar gewerkt wordt kan tijdelijk niet geparkeerd worden. Parkeerverboden worden ruim van te voren aangegeven met borden.

Huisvuil of grofvuil

Huisvuil kan op de gebruikelijk manier worden aangeboden. Mocht dit wijzigen dan zorgt AW Vessies Infra voor een nieuwe locatie. Hierover wordt duidelijk gecommuniceerd met borden. Voor het ophalen van grofvuil kunt u op de gebruikelijke wijze contact opnemen met de gemeente Leiden over het moment en de plaats van aanbieden.

Veiligheid

Om de veiligheid te bewaken, wordt het werkgebied afgeschermd met hekken, verkeersborden en geleidebakens. Werkterreinen zijn gevaarlijke plaatsen, voor u, maar ook voor kinderen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen weg te houden van het werkterrein. Wij houden in het werkgebied vanwege de coronamaatregelen voldoende afstand. Wij willen ook u vragen om hier rekening mee te houden.

Bereikbaarheid

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt het gemotoriseerd- en fietsverkeer per fase omgeleid. De omleidingsroutes worden met borden aangegeven en kunnen per fase verschillen. Woningen en de winkels zijn bereikbaar. De omleidingsroutes zijn afgestemd met de nood- en hulpdiensten. In onderstaand kaartje worden de omleidingsroutes van de eerste fase aangegeven. Het rode blok in het midden is de werkruimte, de meest centrale oranje lijn is de omleidingsroute voor (bromfiets)verkeer en de buitenste blauwe lijn is de omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer.

 

Omgevingsmanager

Vanaf de start van de werkzaamheden tot en met de oplevering kunt u met al uw vragen terecht bij de heer Tino Geerlings, de omgevingsmanager van AW Vessies Infra.

  • Telefoonnummer: 0252 - 412 946
  • E-mail: info@awgroep.nl

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Leiden via 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger                            Tino Geerlings

Projectmanager                          Projectleider

Gemeente Leiden                       AW Vessies Infra