Herensingel - werkzaamheden (2021-248)

De Herensingel krijgt nieuw asfalt, u leest in deze brief wat dit voor u betekent.

Het asfalt wordt vernieuwd

De toplaag van het asfalt is door het intensieve gebruik van de weg aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd wordt het oude asfalt verwijderd.

Geluid(soverlast) en hinder

De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast). Dit komt doordat wij het oude asfalt eraf schrapen en verwijderen. Ook bij het aanbrengen van nieuw asfalt en de wegmarkeringen is hinder en geluid(soverlast) niet te voorkomen. De aannemers voeren de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Leiden. En zij doen hun best het geluid te minimaliseren.

Uitvoering

De wegwerkzaamheden worden gestart op vrijdagochtend 8 oktober om 06:00 uur en duren tot en met zaterdagavond 9 oktober. In onderstaand overzicht leest u wat dit (voor u) betekent.

Vrijdagochtend 8 oktober
vanaf 06:00 uur

Zaterdagavond 9 oktober
vanaf 06:00 uur

De wegwerkzaamheden
vinden als volgt plaats:

  • Asfalt wordt verwijderd;
  • Detectielussen worden aangebracht;
  • Voorbereidingen voor
    asfalteren

Vermoedelijk zijn we in de loop van de avond klaar met deze werkzaamheden

Op zaterdag worden de wegwerkzaamheden als volgt uitgevoerd:

  • Start asfalteren;
  • Aanbrengen van belijning.

De werkzaamheden zijn
rond 22:00 u afgerond.

Er wordt van de planning afgeweken bij weers- of onvoorziene omstandigheden.

Wij vragen gedurende de eerder beschreven werkzaamheden voor uw begrip en medewerking.

Aansluitend aan deze werkzaamheden (Herensingel) wordt er ook onderhoud gepleegd aan de Zijlsingel. Deze werkzaamheden staan ingepland van 11 oktober 05:00 u en duren tot 13 oktober 06:00 uur

Het autoverkeer wordt omgeleid

Gedurende de werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid. De omleidingen worden ter plekke aangegeven met borden. De gemeente zet verkeersregelaars in voor een vlot en veilig verloop. In geval van nood kunnen de hulpdiensten doorrijden.

Fietsstroken verbreed

Met het onderhoud aan de Herensingel worden de rode fietsstroken op plaatsen waar hier ruimte voor is, verbreed.

Neem bij vragen contact met ons op

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer