Herensingel - vervangen damwand (2021-039)

De damwand langs de Herensingel verkeert in slechte staat en daarom gaan wij deze dit voorjaar vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf het water, in delen ter lengte van een woonark. Voor de uitvoering is het noodzakelijk dat de damwand bereikbaar is. Dit betekent dat de woonarken om de beurt tijdelijk verplaatst moeten worden. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Tijdelijk verplaatsen woonarken

Om aan de damwand te kunnen werken, moet de woonark die bij dat deel ligt, worden verplaatst naar een tijdelijke locatie. Een erkende sleepdienst zal hier in opdracht van de gemeente Leiden voor zorgen. Na het vervangen van de damwand wordt de woonark weer teruggelegd en is de volgende woonark aan de beurt. De werkzaamheden duren per woonark ongeveer een week.

Wat moet u doen?

Het is noodzakelijk dat de betreffende woonark voor aanvang van de werkzaamheden is afgekoppeld van de nutsvoorzieningen. Ook eventuele opstallen en steigers moeten voor aanvang van de werkzaamheden zijn verwijderd.

Bureau Oskam neemt contact met u op

De werkzaamheden worden voorbereid door het Technisch Adviesbureau Oskam. Dit bureau zal u in de maand maart persoonlijk benaderen om de werkzaamheden met u door te spreken. en afspraken vast te leggen. Over de werkzaamheden ontvangt u een gedetailleerde planning van bureau Oskam, zodat u tijdig weet wanneer uw locatie aan de beurt is.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 14 071 (8.30-17.00 uur) of vul het contactformulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Hans van Kernebeek

Projectcoördinator

Cluster Beheer