Helmbloem - uitvoering aanpassen speelplek (2020-346)

Op 21 juli 2020 stuurden wij u een brief met het aangepaste plan voor het opkanppen van de speelplek aan de Helmbloem.
Het gaat om brief met kenmerk 2020-289, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Aangepast plan

U treft de tekening van het aangepaste plan op de achterkant van deze brief aan.

Uitvoering

In de brief van 21 juli konden wij nog niet aangeven wanneer het plan uitgevoerd zou worden.
Inmiddels is bekend dat de speelplek wordt vernieuwd vanaf woensdag 24 september. De uitvoering neemt ongeveer een week in beslag.
De aannemer heeft ruimte nodig voor het neerzetten van materialen. Hij verzoekt u dan ook of u tijdens de uitvoering van 7.00-17.00 uur niet langs de speelplek wilt parkeren

Beplanting

De nieuwe beplanting wordt in het najaar van 2020 aangebracht, om ervoor te zorgen dat deze goed aanslaat.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Spelen en Water
Cluster Beheer