Helmbloem - uitkomst mening speelplaats (2020-030)

Op 19 november 2019 stuurden wij u een brief over het gebruik van de speelplek bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2019-329, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

Hierop hebben wij veel reacties ontvangen.

Nieuw speeltoestel

Aan de hand van de reacties hebben wij besloten het speeltoestel, te zien op de onderstaande afbeelding, te plaatsen.

Onderhoud plantvakken

Uit de reacties kwam ook naar voren dat de ligging van de huidige plantvakken het moeilijk maakt om in en uit de straat te rijden. Voor het onderhoud van de plantvakken is een contract ondertekend tussen de toenmalige bewoners en de gemeente. Omdat deze bewoners nu verhuisd zijn, worden de plantvakken niet meer onderhouden. We willen graag weten of er bewoners bereid zijn het contract over te nemen. U kunt dan meedenken over de inrichting en de beplanting.

Tweede optie: Verwijderen plantvakken

Als er geen behoefte is om de plantvakken te behouden, worden deze verwijderd en wordt de bestrating vervangen door gras. Langs de tuinpoorten wordt een strook bestrating behouden. Er komen grasbetontegels aan de voorzijde zodat er ruimte is om een bredere bocht te draaien met de auto. Dit wordt vervolgens opgenomen in het dagelijks beheer.

Vervolg

Wilt u het contract overnemen of heeft u vragen/opmerkingen? Neem dan voor 3 februari 2020 contact op met Annabel van de Sande via a.van.de.sande@leiden.nl.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen en Spelen
Cluster Beheer

Bekijk de brief inclusief afbeeldingen (pdf, 254 kb) in pdf-formaat.