Helmbloem - speelplek (2020-139)

De gebeurtenissen rondom het coronavirus hebben veel impact op ons dagelijks leven. Desondanks proberen we allemaal zo goed mogelijk door te gaan met ons werk. De gemeente gaat dan ook verder met de voorbereiding voor de herinrichting van speelplekjes voor kinderen, vandaar dat u deze brief ontvangt.

Speelplek Helmbloem

Op 19 november 2019 en 29 januari 2020 stuurden wij u een brief over de opties voor de speelplek bij u in de buurt. Het zijn de brieven met kenmerk 2019-329 en 2020-030, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven.

De voorgaande brieven zijn geleverd aan de adressen aan de Helmbloem. De bewoners aan de Korenbloem, Dotterbloem, Teunisbloem en de Sleutelbloem hebben hierdoor onvoldoende inspraakmogelijkheid gehad.

Weghalen huidig speeltoestel, voorstel nieuw toestel

Het toestel is erg zichtbaar vanaf een aantal huizen en zorgt voor inkijk in huis en tuin. Het toestel wordt verwijderd en op een andere plek in de stad gezet.

Hiervoor in de plaats willen wij u de keuze bieden uit drie lagere toestellen.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan uiterlijk 5 april een email naar A.van.de.Sande@leiden.nl met uw keuze.

Plantvakken

Omdat gras in de schaduw van de kastanjeboom slecht zal groeien leggen wij geen gras aan. Wij vervangen de plantvakken door een aaneengesloten plantvak met nieuwe beplanting.

De plantvakken worden zo geplaatst dat er meer ruimte ontstaat voor in- en uitrijdende auto’s.

Verkeer

Uit de reacties kwam ook een verkeersverzoek naar voren: de vraag of de gemeente een verkeersspiegel kan plaatsen op de kruising van de Helmbloem en de Teunisbloem.

De afdeling Verkeer geeft aan daar niet toe over te zullen gaan. Dit omdat de kans groot is dat verkeersdeelnemers (vooral kleine kinderen, maar ook fietsers) over het hoofd worden gezien. Bestuurders kunnen niet tegelijk én op de weg én in de spiegel kijken.

Planning

Het speeltoestel wordt dit voorjaar geplaatst. Het nieuwe plantvak wordt in het najaar van 2020 aangelegd.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande

Projectcoördinator Groen en Spelen

Cluster Beheer