Helmbloem - mening speelplaats (2019-329)

De gemeente is van plan de speelplek ter hoogte van Helmbloem 4 te renoveren. Om goed aan te sluiten op de behoefte van bewoners horen wij graag uw mening over de speelplek.

Uw mening telt

Heeft u wensen of ideeën voor het gebruik van deze plek, stuur deze dan uiterlijk vrijdag 22 november 2019 naar A.van de Sande.

Vervolg

Op basis van de reacties zullen we een plan voor plek opstellen. Hierover ontvangt u later bericht.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact ten name van A. van de Sande

Met vriendelijke groet,

Danny Boers
Beheerder Spelen, Water en Straatmeubilair
Cluster Beheer