Helena Verburgstraat - Werkzaamheden asfalt (2022-102)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden welke binnenkort plaatsvinden in de Helena Verburgstraat. Hieronder leest u welke werkzaamheden er plaatsvinden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

De bovenste laag asfalt van de Helena Verburgstraat tussen de Stevenshofdreef en de Rijndijk is versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, gaan we het oude asfalt verwijderen.

Start werkzaamheden

Omdat de Helena Verburgstraat overdag erg druk is, verrichten we de werkzaamheden in de avond en nacht. De werkzaamheden nemen enkele uren in beslag en worden in een tweetal fases opgedeeld:

  • De avond van woensdag 18 mei vanaf 20.00 uur, verwijderen asfaltverharding.
  • De avond van donderdag 19 mei vanaf 20.00 uur, aanbrengen asfaltverharding.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning of pand blijft bereikbaar. Aan de voetpaden wordt niet gewerkt. De Helena Verburgstraat is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Verkeersregelaars worden ingezet op de kruising met de Emerentia Banningstraat en de Christina Arentsstraat. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden. Wij vragen gedurende de werkzaamheden voor uw begrip.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer
Projectcoördinator, Cluster Beheer