Heintje Davidsweg en Ronnie Biermanpad - herbestrating (2023-208)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op de Heintje Davidsweg en het Ronnie Biermanpad. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

We gaan het voetpad aan de Heintje Davidsweg ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 17 en 2 tot en met 12 opnieuw bestraten. Ook het voetpad en de parkeerplaatsen aan het Ronnie Biermanpad zijn aan onderhoud toe. Deze werkzaamheden doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we door nieuw.

De gemeente houdt zoveel mogelijk rekening met het aanhouden van de bestaande hoogte van het straatwerk. We voeren geen werkzaamheden uit op eigen terrein.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 11 september aan de Heintje Davidsweg. Aansluitend starten we op het Ronnie Biermanpad. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 22 september. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning blijft bereikbaar. De parkeervakken sluiten we af tijdens de uitvoering. Deze kunt u niet gebruiken. Hiervoor gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren.

Aanbieden huisvuil

Het aanbieden van het huisvuil verandert niet door de werkzaamheden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een e-mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg

Projectcoördinator Cluster Beheer