Hazewindsteeg - bijeenkomst muziekschool (2023-202)

Met deze brief nodig ik u graag uit voor een bijeenkomst op dinsdag 29 augustus 2023 over de nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg 2-4.

Project Muziekschool

De gemeente Leiden is samen met BplusC gestart met een project voor een nieuwe muziekschool aan de Hazewindsteeg. De muziekeducatie met alles wat daarbij hoort, verhuist naar het voormalige pand van de Leidse Volksuniversiteit op de hoek van de Oude Vest en de Hazewindsteeg. Daar komt een betaalbare, multifunctionele en duurzame plek waar zo veel mogelijk Leidenaren van jong tot oud met muziek bezig kunnen zijn. Zowel de Muziekschool, gevestigd aan het Rapenburg, als het Muziekhuis, gevestigd aan de Middelstegracht, gaan verhuizen naar het pand aan de Hazewindsteeg.

Door de muzieklessen te verplaatsen naar het Leidse Schouwburg-complex, wordt het pand beter benut. Nu wordt de Schouwburg meestal alleen gebruikt bij voorstellingen of besloten bijeenkomsten. In de nieuwe situatie kan er een verbinding gemaakt worden met cultuur- en muziekeducatie op en naast het podium.

Onderzoeken

Voor het zover is moet er nog veel verbouwd worden op de huidige locatie. De gemeente werkt nu aan een programma van eisen en doet diverse onderzoeken om te zien of alles mogelijk is. Zo wordt er onder andere een bouwhistorisch onderzoek en een archeologisch onderzoek gedaan. Natuurlijk is er ook aandacht voor zaken als geluid, fietsparkeren en de inrichting van de openbare ruimte.

Planning

Deze projectfase wordt naar verwachting eind 2023 afgerond. In de volgende fase is de aanbesteding voor het ontwerp en de verbouwing. Van al deze zaken zult u in en rondom het pand nog niks zien.

Uitnodiging

U bent als omwonende van harte welkom om het pand, in huidige staat, te komen bezichtigen en uw eventuele vragen te stellen.

  • Locatie: Hazewindsteeg 2 – 4
  • Wanneer: Dinsdag 29 augustus 2023
  • Tijd: Inloop tussen 18.00 en 19.00 uur

Er komt een klankbordgroep met als doel om op voorhand al mee te denken en adviseren over de planvorming. Tijdens de bijeenkomst kunt u ook aangeven of u namens de buurt in deze klankbordgroep zitting wilt nemen.

Aanmelden

Kunnen we u verwachten op 29 augustus? Wij vragen u zich per e-mail aan te melden voor de bijeenkomst bij Linda van Kooperen, l.van.kooperen@leiden.nl. U kunt bij haar ook uw interesse in deelname aan de klankbordgroep kenbaar maken.

Heeft u op voorhand al vragen? Dan kunt u zich wenden tot de projectmanager, Bart de Boer, via het contactformulier

Wij kijken uit naar uw komst.

Met vriendelijke groet,

Bart de Boer
Projectmanager gemeente Leiden