Haven - aanwijsbesluit ondergrondse afvalcontainer (2020-189)

In het voorlopig aanwijsbesluit d.d. 6 maart 2020 las u over de voorlopige locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor restafval aan de Haven ter hoogte van nummer 23. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 24 april 2020 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft mede op basis van de zienswijzen besloten  de volgende locatie definitief aan te wijzen:

  • Haven ter hoogte van nummer 23, 1 restafvalcontainer, locatienummer HN01R.

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen van 15 mei 2020 tot en met 25 juni 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Plaatsen container, datum nog niet bekend

Op dit moment kunnen we nog niet aangeven wanneer de container geplaatst wordt. Wij informeren u tegen die tijd met een brief over de plaatsingsdatum. Dan laten wij u ook weten hoe de container te gebruiken is.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer
Gemeente Leiden