Hart van Meerburg - uitnodiging inloopbijeenkomst schetsontwerp (2022-271)

De riolering in een groot deel van Meerburg is na ruim zestig jaar aan vervanging toe. Voor de werkzaamheden onder de grond moeten de straten en stoepen open. Een mooi moment om de inrichting van de straten te verbeteren en meer groen toe te voegen. Het schetsontwerp, het eerste ontwerp voor de nieuwe inrichting, is klaar. Hierbij nodigt het projectteam van de gemeente u uit om over dit eerste ontwerp in gesprek te gaan tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 23 november, van 19.00 tot 21.00 uur.

Wat zijn de plannen?

Binnen de grenzen van dit project Hart van Meerburg komt een gescheiden rioolstelsel te liggen. Naast de buis voor vuilwater komt er een aparte buis voor regenwater. Dit voorkomt vermenging van het relatief schone regenwater met het vuile water van bijvoorbeeld toiletten en wasmachines. Straks wordt alleen het vuile water gezuiverd, het regenwater stroomt direct naar de sloten in de wijk. Omdat de straten voor de rioolwerkzaamheden toch open moeten, vinden er tegelijkertijd boven de grond aanpassingen plaats. Zo brengen we parkeervakken aan, richten we de straten duurzaam en veilig in en voegen we waar mogelijk meer groen toe. Bomen en planten verkoelen de openbare ruimte en houden water langer vast in de ondergrond. Het vergroten van de biodiversiteit, het toevoegen van verschillende soorten bomen en planten, is daarbij een belangrijk thema. Zo is Meerburg straks beter bestand tegen het veranderende klimaat met meer regen en langere periodes van droogte en hitte.

Denkt u met ons mee?

De gemeente Leiden wil samen met bewoners tot het beste ontwerp voor Meerburg komen. In juni hebben wij u via online platform doemee.leiden.nl gevraagd om uw mening over Meerburg.

De ingestuurde reacties kunt u nog steeds bekijken. Bewoners die hieraan hebben deelgenomen zijn samen met leden van Wijkvereniging Meerburg uitgenodigd om lid te worden van een klankbordgroep. Met deze groep werken we gedurende het hele project verbeteringen in het ontwerp uit, voordat we deze aan de wijk presenteren. Het schetsontwerp hebben wij al aan hen getoond. Nu willen we graag met u in gesprek. Het schetsontwerp is na de inloopbijeenkomst ook te bekijken op doemee.leiden.nl > Denk mee over de inrichting van Hart van Meerburg.

Inloopbijeenkomst - waar en wanneer?

  • Datum: Woensdag 23 november 2022
  • Plaats: Zorgcentrum Roomburgh, hoofdingang aan de Kasteelhof
  • Tijdstip: Van 19.00 tot 21.00 uur (aanmelden is niet nodig, u kunt binnenlopen wanneer u wilt)

Wat kunt u verwachten tijdens de inloopavond?

In de zaal staan verschillende tafels waar we per tafel een thema behandelen. De volgende thema’s komen aan bod:

1) Bovengrondse infra/inrichting straten,
2) ondergrondse infrastructuur & riolering,
3) planning, proces en klimaatadaptieve maatregelen.

Specifieke vragen kunt u stellen aan omgevingsmanager Tamara Weber. Laat ook uw emailadres bij ons achter, dan kunnen wij u gaande het project verder informeren.

Waar vindt u nadere informatie?

Op www.leiden.nl/hartvanmeerburg vindt u meer informatie over het project. Een deel van de participatie vindt online plaats via doemee.leiden.nl. Ook plaatsen we hier het ontwerp tijdens de verschillende fasen: schets-, voorlopig- en het definitieve ontwerp. Iedere fase sluiten we af met het bijwerken van een ontwerptoelichting. Voor de schetsontwerpfase verwachten wij deze ontwerptoelichting in december via doemee.leiden.nl met u te kunnen delen.  

Wilt u lid worden van de eerdergenoemde klankbordgroep? Stuur dan een email met uw contactgegevens naar Tamara Weber.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief?  Dan kunt u contact opnemen met Tamara Weber via meerburg@leiden.nl, telefonisch via 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Daarnaast kunt u zich via www.leiden.nl/stadsnieuws aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Abonneer u vervolgens op nieuws uit de wijk Roodenburg.

Projecten in Meerburg en omgeving

Er staat veel te gebeuren in Meerburg. Het Hart van Meerburg is één van de projecten die de komende jaren in de wijk uitgevoerd zal worden. Daarnaast werkt de gemeente samen met Portaal en De Sleutels aan de herontwikkeling van de Rivierenbuurt en wordt de Hoge Rijndijk opnieuw ingericht. In een gezamenlijke nieuwsbrief die u ongeveer gelijktijdig met deze brief ontvangt, stellen wij de verschillende projecten aan u voor. Meer informatie vindt u ook op www.leiden.nl/meerburg.

Met vriendelijke groet,

David van Zanten
Projectmanager Hart van Meerburg