Harriët Freezersingel - onderhoud bestrating (2021-060)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan de achterpaden van de Harriët Freezersingel. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden

Het voetpad aan de achterzijde van de woningen is behoorlijk verzakt en en wordt opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.
Als gevolg van deze werkzaamheden zal het voetpad omhoog gebracht worden, variërend tussen de 5 en 15 cm, afhankelijk van de locatie van het voetpad. De kolken voor de afwatering worden opnieuw gepositioneerd aan de rand van het groen.

Aansluiting op uw tuin

Omdat het voetpad in de nieuwe situatie hoger komt te liggen, heeft dit mogelijk consequenties voor de aansluiting van het straatwerk van/bij uw tuin (een hoogteverschil). Om u hierin tegemoet te komen stellen we tijdens de werkzaamheden (tot een week na afronding ervan) zand ter beschikking. U kunt het zand ophalen bij de aannemer, nadat u zich daar heeft gemeld.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart op maandag 8 maart. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 12 maart. In het weekeinde zijn er geen werkzaamheden. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid naar de achtertuinen wordt gewaarborgd door middel van loopschotten. De bereikbaarheid kan wat lastiger zijn op het moment dat er gestraat wordt bij uw tuiningang.

Omgeving

Het is mogelijk dat u enige overlast ervaart van de werkzaamheden. Wij vragen om uw begrip en medewerking. Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer