Harriët Freezersingel - onderhoud achterpaden Stevenshof

De paden achter de woningen aan de Harriët Freezersingel, de Gerda Brautigamsingel 2 t/m 24, de Henriëtte van der Meystraat (oneven nummers)  en de Dobbedreef 165 t/m 189 zijn de afgelopen jaren behoorlijk verzakt. De gemeente is van plan de achterpaden opnieuw te bestraten en deze tegelijk weer op hoogte te brengen.

Eerst onderzoek gemeente

Mogelijk ontstaat er door het ophogen  een hoogteverschil tussen het achterpad en uw tuin. Om hier een goed beeld van te krijgen, voert de gemeente hoogtemetingen uit. Als de resultaten hiervan bekend zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Start werkzaamheden nog niet gepland

Een startdatum voor de werkzaamheden is dan ook nog niet gepland. U wordt hierover later geïnformeerd.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer
Projectcoördinator