Hansenstraat e.o. - herinrichting en vergroening

De gemeente Leiden start dit voorjaar met de herinrichting en vergroening van de Korte Hansenstraat, Hansenstraat en de kade van de Haarlemmerweg. Ook worden straten in de directe omgeving deels herbestraat, deels vernieuwd. Met deze brief informeren wij u over het definitief ontwerp, de werkzaamheden en de planning.

Definitief ontwerp

Op basis van wensen uit de buurt en suggesties en opmerkingen tijdens de inloopavond is een definitief ontwerp gemaakt. Aanpassingen in het ontwerp zijn niet meer mogelijk. U kunt het ontwerp tot eind april bekijken bij Meet & Greet (Raamstraat 17). Dit kan op woensdag 3, 10, 17 en 24 april tijdens Pittige Koffie of op zaterdag 6 en 13 april van 10.00-12.00 uur. In het ontwerp vindt u onder andere hoe de herinrichting eruit ziet, waar geveltuintjes komen en wat de planning is.

Werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 15 april 2019 in de Korte Hansenstraat. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning. Op de achterkant van deze brief vindt u een overzicht van de planning.

Overdekte fietsenstalling

Tijdens de inloopavond in februari is bewoners gevraagd naar de behoefte aan een (buurt)fietsenstalling. Op dit moment wordt de Snelliusplaats bekeken als mogelijke locatie. Dit is na overleg met verschillende buurtbewoners. Geïnteresseerde buurtbewoners en direct omwonenden van de Snelliusplaats worden binnenkort benaderd om verder te kijken naar de locatie, stallingsvorm en het type stalling.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Woningen en panden blijven zo bereikbaar voor voetgangers. Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden op een andere plaats parkeren of omrijden. Wij vragen om uw begrip hiervoor. Alvast dank voor de medewerking.

Eigendommen

De openbare ruimte moet vrij zijn van objecten, zodat de aannemer het werk kan uitvoeren. Borden geven aan waar en wanneer ruimte vrij moet zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn uw eigendommen, bijvoorbeeld een plantenbak, tijdelijk te verplaatsen?

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Meer informatie

Wilt u iets vragen of laten weten naar aanleiding van deze brief? Of de ontwerpen per e-mail ontvangen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectmanager

Planning

Korte Hansenstraat15 april t/m 25 april
Hansenstraat (tot Groenoordstraat)

26 april t/m 4 juni en

20 juni t/m 17 juli

Haarlemmerweg (bomen kade en straatwerk)29 april t/m 3 mei
Raamstraat en Jennerstraat1 t/m 5 juli
Leeuwenhoekstraat5 t/m 19 juni
Groenoordstraat19 t/m 28 augustus
Hansenstraat (gedeelte Groenoordstraat - Musschenbroekstraat)19 t/m 28 augustus
Pasteurstraat2 t/m 13 september